NWO-WOTRO Science for Global Development en Vice Versa organiseren de Nacht van de Wetenschapper. Een avondvullend programma over de rol van de wetenschapper in het publieke en politieke debat en in samenwerking met de overheid, NGO’s en het bedrijfsleven.

De roep om een wetenschappelijke bijdrage aan het publieke en politieke debat wordt steeds groter. Een wetenschapper kan iets waardevols toevoegen aan dat debat, namelijk een mening die gebaseerd is op onderzoek en ingekaderd is in de theorie. Dat is belangrijker dan ooit, want het publieke en politieke debat lijkt vandaag de dag steeds meer op emoties en onderbuikgevoelens te zijn gebaseerd dan op feiten.

De rol van wetenschappers in het publieke debat en hoe zij omgaan binnen samenwerkingen met niet-wetenschappelijke partners was de insteek van acht diepte-interviews, opgezet door Vice Versa en NWO-WOTRO Science for Global Development. Inspirerende wetenschappers uit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden (maar allemaal actief op het terrein van belangrijke mondiale vraagstukken) zijn bevraagd over een aantal belangrijke thema’s. Wat is de rol van wetenschappers in het publieke debat? Hoe gaan zij om binnen samenwerkingen met niet-wetenschappelijke partners? In hoeverre moet de wetenschap zich laten leiden door politiek en economie?

De interviews leverden interessante inzichten en perspectieven op: over de onafhankelijkheid van de wetenschapper en de druk op de wetenschap om snel antwoorden te kunnen geven op maatschappelijke vragen. Tegelijkertijd bleek dat we in het hart van een actuele discussie zaten. Wetenschappers voelen namelijk wereldwijd in toenemende mate de druk op de onafhankelijkheid en geloofwaardigheid van hun werk toenemen. Ongevallige feiten worden door politici soms schaamteloos vervangen door alternatieve feiten.’

Op woensdagavond 15 november gaan we onder leiding van Frénk van der Linden met onder andere geïnterviewden uit de serie in debat over de rol van de wetenschapper in het publieke debat.

Gasten, onder andere:

Wiebe Bijker, voorzitter NWO-WOTRO-Science for Global Development, en emeritus-hoogleraar Techniek en Samenleving aan Maastricht University.
Rivke Jaffe, hoogleraar Steden, Politiek en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam.
Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid van de SP.
Bram Büscher, hoogleraar Sociologie van Ontwikkeling en Verandering aan Wageningen Universiy & Research.
Daniëlle Hirsch, directeur van BothENDS.
Nick van de Giesen, hoogleraar Watermanagement aan de TU Delft.
Marja Spierenburg, hoogleraar Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Jan Klugkist, senior onderzoeker op het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU.
Datum: woensdag 15 november

Locatie: De Nieuwe Liefde, Da Costacade 102, Amsterdam

Tijdstip: 19.30-22.00

Facilitator: Frénk van der Linden
Muziek: Orville Breeveld
Voor meer informatie en aanmelden ga naar: Vice Versa 

Flyer_NachtvanWetenschapper_FINAL11.jpg