Dit jaar ligt de nadruk op de Nederlandse ketenaanpak, met in het bijzonder de rol van sleutelpersonen, in de strijd tegen Vrouwelijke Genitale Verminking. Hierin staat de samenwerking tussen alle actoren op het gebied van preventie, zorg, wetshandhaving en voorlichting centraal. De sleutelpersonen zijn de belangrijkste bindingsfactor tussen de gemeenschap en de professionals en daardoor onmisbaar in de Nederlandse ketenaanpak van VGV.

De bijeenkomst zal plaatsvinden in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam. De dag zal bestaan uit een gezamenlijke lunch, verschillende workshops en een netwerkborrel.

Programma
12:30 uur – 13:30 uur Inloop, registratie workshops en lunch
13:30 uur – 13:40 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter Ali Yahye
13:40 uur – 13:50 uur Opening door Jan Woldman (GGD Amsterdam)
13:50 uur – 14:20 uur Interactieve visualisatie ketenaanpak in Nederland door Diana Geraci (Pharos)
14:20 uur – 14:35 uur Q&A
14:40 uur – 15:25 uur Eerste ronde workshops
15:25 uur – 15:45 uur Pauze (en wisseling workshop)
15:45 uur – 16:30 uur Tweede ronde workshops
16:30 uur – 16:50 uur Terugkoppeling workshops door Ali Yahye
16:50 uur – 17:00 uur Afsluiting door Federatie Somalische Associaties Nederland
17:00 uur – 17:30 uur Netwerkborrel

Thema’s Workshops
Workshop 1: De rol van de sleutelpersonen op het gebied van VGV in Nederland door
Marthine Bos, GGD IJsselland
Workshop 2: Samenwerking in de nazorg door Ruth Kaufmann, GGD Amsterdam
Workshop 3: De rol van de man in de strijd tegen VGV door Babah Tarawally, Amref Flying Doctors
Workshop 4: De rol van meisjes als sleutelpersonen in de strijd tegen VGV in Afrika door Linda Barry, Defence for Children-

Aanmelden kan via
http://bit.ly/Aanmelden-Zero-Tolerance-Day

Platform 6/2
Platform 6/2 is een samenwerkingsverband tussen Amref Flying Doctors, Defence for ChildrenFederatie Somalische Associaties NederlandPharos en Plan International Nederland. Dit jaar wordt het platform ondersteund door Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland.

Meer weten?
https://www.facebook.com/events/524128451407994/