Wereldwijd zijn er nog altijd ruim 15.000 kernwapens, waarvan duizenden op scherp staan; sommigen tot 1000 keer krachtiger dan de atoombom die Hiroshima verwoestte. Aan de vooravond van de International Day of Total Abolition of Nuclear Weapons spreken we over de rol van Nederland bij een totaalverbod op kernwapens.

Kerken en maatschappelijke organisaties als het Rode Kruis, Mayors for Peace, PAX, het Humanistisch Verbond en de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg Vredesvraagstukken NVMP hebben gezorgd voor een revival van het maatschappelijk en politiek debat over het bereiken van een kernwapenvrije wereld, een wens van opeenvolgende kabinetten en 85% van de bevolking.

Bovengenoemde partijen verzamelden 45.000 handtekeningen. Hiermee dwongen zij in 2016 een parlementair debat af, dat vier moties opleverde tegen kernwapens en voor deelname aan VN-onderhandelingen over een wereldwijd kernwapenverbod. En met succes! Ons land nam inderdaad actief deel, als enig NAVO-lid. Deze zomer bereikten 122 VN-leden een historisch verbodsverdrag. Nederland stemde tegen, onder meer vanwege NAVO-verplichtingen, maar wil zich desondanks blijven inzetten voor een kernwapenvrije wereld, bijvoorbeeld als bruggenbouwer tussen de ‘verbodslanden’ en de kernwapenstaten.

Over de sprekers

  • Sico van der Meer is onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael. Zijn onderzoek richt zich vooral op massavernietigingswapens en cyberwapens. Hiervoor volgt hij landen als Noord-Korea en Iran op de voet.
  • Gerrit van der Wal is voormalig Inspecteur-Generaal voor de Gezondheidszorg en mede-initiatiefnemer van het Medisch Appel tegen de gevaren van kernwapens, dat ondertekend is door 100 prominenten uit de Nederlandse gezondheidszorg.
  • Karin van der Broeke is een Nederlandse predikante en werd in juni 2016 gekozen in het uitvoerend comite van de Wereldraad van Kerken.
  • Gerard de Korte is bisschop van Den Bosch en contactpersoon voor Kerk en Samenleving.

Moderatoren zijn Jan Hoekema (Burgemeesters voor Vrede) en Peter Buijs (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken).

Praat mee en blijf op de hoogte via het Facebook evenement.

Meer informatie: Humanity House