Disclaimer en privacy

Deze website is een uitgave van NCDO.

De redactie van oneworld.nl heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich binnen twee maanden na de publicatiedatum wenden tot de redactie van oneworld.nl.

Social media
Oneworld.nl biedt bezoekers de mogelijkheid content te delen via diverse sociale media. Dit kan zowel tekst als beeld zijn, en betreft privégebruik of promotionele doeleinden van oneworld.nl (het vergroten van de verspreiding van het onderwerp) of de auteurs. Op teksten en beelden rust auteursrecht en het delen en/of doorplaatsen voor professioneel redactioneel gebruik is niet toegestaan anders dan na schriftelijke toestemming van de redactie van oneworld.nl en de betreffende auteurs.

Uitspraken & meningen
Meningen en standpunten van columnisten en essayisten, alsmede uitspraken van derden op deze site worden niet noodzakelijkerwijs onderschreven door de OneWorld redactie. De redactie is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor door derden gedane beweringen.

De redactie behoudt zich het recht voor om discriminerende of anderszins kwetsende uitingen te verwijderen van de site.

Berichten van partners
De redactie van OneWorld is niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten, alsmede de foto's en illustraties die door partners van OneWorld middels het partnerprogramma op onze site worden geplaatst. Daarbij kan het gaan om nieuwsberichten, agendapunten en/of vacatures. 

Privacy
Oneworld.nl kan persoonlijke gegevens, zoals naam en emailadres, opnemen in een gegevensbestand. Persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven. Daarnaast kan OneWorld de gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen van onszelf of van zorgvuldig geselecteerde derden. 

Mocht u uw eigen gegevens, zoals die bij ons bekend zijn, willen inzien, laten corrigeren of verwijderen, stuur dan een mail naar redactie@oneworld.nl. Hier kunt u ook bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens door zorgvuldig geselecteerde derden. 

Reacties