Organisatie-informatie

Het is volstrekt onrechtvaardig dat vrouwen en meisjes wereldwijd nog steeds structureel worden achtergesteld. WO=MEN Dutch Gender Platform gelooft dat gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen een betere wereld oplevert. Daarom zet het netwerk zich met hart en ziel in voor gelijke rechten, keuzes en kansen voor vrouwen en mannen wereldwijd.

Dit wordt bereikt door een hechte samenwerking tussen onze leden en partners – waaronder organisaties voor internationale samenwerking, bedrijven en ondernemers, vrouwenrechtenorganisaties en mannenbewegingen, diaspora, kennisinstituten en academici.

Huidige vacatures bij WO=MEN

Geen vacatures gevonden.