Organisatie-informatie

Vredesbeweging Pais staat voor het ideaal van een wereld zonder oorlog en voor een geweldloze, duurzame en rechtvaardige samenleving. Wij zijn daarvoor op vele manieren actief in Nederland en in de hele wereld. Wij zijn de Nederlandse tak van War Resisters' International. Onze wortels gaan terug tot de Eerste Wereldoorlog.

Doelstellingen
Vredesbeweging Pais wil allen verenigen die vinden dat oorlog een misdaad tegen de menselijkheid is. Iets waaraan zij op geen enkele wijze willen meewerken of steun verlenen. Pais werkt aan een samenleving waarin:

- de oorzaken van oorlogen zijn weggenomen.

- het georganiseerde geweld is uitgebannen.

- de mensen in evenwicht leven met de overige natuur.

- de gelijkgerechtigdheid van ieder mens tot gelding wordt gebracht.

Huidige vacatures bij Vredesbeweging Pais

Geen vacatures gevonden.