Organisatie-informatie

Met onafhankelijk onderzoek en slimme innovaties draagt TNO bij aan een sterkere economie en een gezonder, veiliger en duurzamer leven. Niet alleen in Europa maar ook in Afrika en Azië.

Vier miljard mensen leven onder de armoedegrens, vooral in ontwikkelingslanden. Er is innovatie nodig om nieuwe business proposities succesvol te realiseren in de markt voor mensen met de laagste inkomens. Enerzijds technische innovatie voor oplossingen voor energie, water en voedselvragen. Anderzijds business innovaties voor juiste marktinzichten, specifieke business modellen en opschalingsstrategieën in ontwikkelingslanden.

TNO creëert samen met partners impact in lage-inkomensgroepen. We realiseren systeeminnovaties die marktgericht zijn met een sociaal en financieel duurzaam verdienmodel voor alle betrokken partijen.

Huidige vacatures bij TNO

Geen vacatures gevonden.