Organisatie-informatie

Stichting Mano laat al ruim 15 jaar kwetsbare Rotterdammers, die andere organisaties niet (voldoende) bereiken, aansluiten bij de samenleving. Gestoeld op professionele nabijheid maakt zij laaggeletterden, statushouders en jongeren die noodgedwongen niet thuis kunnen opgroeien zelfredzaam.

Huidige vacatures bij Stichting Mano

Geen vacatures gevonden.