Organisatie-informatie

PBI beschermt lokale mensenrechtenverdedigers. Advocaten, journalisten en leiders van kerken, vakbonden en mensenrechtenorganisaties worden vaak ernstig bedreigd. Onder de voorwaarde dat zij zelf geen geweld gebruiken, kunnen zij een beroep doen op PBI en beschermende begeleiding aanvragen. Doel is dat zij hun werk optimaal kunnen blijven doen ondanks bedreigingen en gevaar. PBI heeft teams van vrijwilligers in landen waar geweld tegen burgers wordt gebruikt en ze het slachtoffer zijn van onderdrukking. Deze vrijwilligers zijn wereldwijd via trainingen geselecteerd en blijven meestal voor de periode van een jaar in een land. Wij werken momenteel in Colombia, Honduras,Guatemala, Mexico, Nepal, Indonesië en Kenia.

Huidige vacatures bij Peace Brigades International

Geen vacatures gevonden.