KvK-nummer
41131300
Sector
Non-profit
Branche
Anders

Organisatie-informatie

Wie we zijn 

Het Diaconaal Centrum Pauluskerk komt op voor álle mensen in Rotterdam en omgeving die het zonder hulp niet redden: dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problemen, mensen zonder geldige verblijfspapieren, zonder betaald werk, jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan en kwetsbare ouderen. Uitgangspunt voor de Pauluskerk is het belang en het ‘perspectief op beter’ van deze mensen. En dus is ieder mens bij ons onvoorwaardelijk welkom.

Door de haperende economie, zware bezuinigingen op de maatschappelijke opvang, sociale zekerheid en gezondheidszorg en een steeds strenger vreemdelingen- en asielbeleid is het voor veel van onze bezoekers steeds moeilijker geworden zich in onze maatschappij staande te houden. Zonder hulp is het voor hen nauwelijks mogelijk het tij te keren. Juist voor hén willen we er zijn. En via onze activiteiten willen we hen als het even kan weer nieuw perspectief bieden.

Wat we doen

De Pauluskerk is een open (geloofs)gemeenschap en kent geen leden. Ieder die dat wil doet mee: onze bezoekers, vrijwilligers, mensen in Rotterdam en omgeving die zich aangesproken voelen tot ons werk of de diensten. Een weldadige mengelmoes van talen, kleuren en (geloofs)culturen.

We bieden een vangnet voor de meest kwetsbare mensen in de stad. Wij ‘helpen waar geen andere helper is’ en zijn daarmee voor veel mensen een noodverband. Zo nodig verwijzen we door naar hulp- en zorgorganisaties en andere instellingen in Rotterdam of elders.

Helpen betekent: mensen opvangen, maar ook hun levenskracht versterken. Zodat zij na een tijdje weer op eigen kracht verder kunnen. Levenskracht versterken doen we met twee programma’s: Kunst & Cultuur, opleiding en dagbesteding.

De Pauluskerk wil een stem geven aan mensen die in deze wereld structureel niet worden gehoord en gezien. Met maatschappelijke actie willen we de structuren veranderen die mensen marginaliseren en klein houden.

Huidige vacatures bij Pauluskerk Rotterdam

Geen vacatures gevonden.