Organisatie-informatie

Duurzaam vrijwilligerswerk en stage bij de lokale bevolking in Afrika

Heeft Afrika je altijd al getrokken en wil je daar echt zij-aan-zij met de mensen leven en werken? Ben je op zoek naar duurzaam vrijwilligerswerk in het buitenland waar je je passie in kwijt kan, inspiratie opdoet en intensief samenwerkt met lokale mensen? Of zoek je een stage in Afrika waarin je onmisbare ervaringen opdoet voor je verdere leven en loopbaan? Ontmoet Afrika is een non-profit organisatie die je helpt deze dromen te realiseren.

Kijk ook op onze website: www.ontmoetafrika.nl.

Huidige vacatures bij Ontmoet Afrika

Geen vacatures gevonden.