Organisatie-informatie

Wij zijn stichting Let’s Care en zijn voornamelijk actief voor kinderen in moeilijke omstandigheden op de Filippijnen. Zo hebben wij sinds 2011 ons “home for girls” programma operationeel.

Dat is een tehuis voor langdurige, tijdelijke opvang van mishandelde, misbruikte en verwaarloosde meisjes, in de leeftijd van 5 tot en met 21 jaar. Dit bied plek aan 25 meisjes.

Zij verblijven 18 maanden in ons rehabilitatieprogramma. Hier helpen we hen middels een individueel behandelplan hun zelfvertrouwen en eigenwaarde te herstellen en een goede start te geven voor de toekomst. Dit middels een holistische aanpak van diverse interventies (als counseling, creatieve therapie, vak training, scholing, groepswerk, sport, spel etc.) Na deze 18 maanden komen ze in het 18 maanden durende nazorgtraject waar we hen monitoren en nog ondersteunen in hun scholing. Hierin nemen zo’n 20 meisjes deel.

Verder ondersteunen wij sinds 2012 jaarlijks 115 arme kinderen met hun scholing. Zij zouden anders niet naar school gaan

Huidige vacatures bij Let's Care

Geen vacatures gevonden.