Organisatie-informatie

"De Jonge Klimaatbeweging verenigt de stem van diverse jongerenorganisaties. Wij proberen klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden door middel van campagnes en door gesprekken aan te gaan met politici, beleidsmakers en bedrijfsleven, met de Jonge Klimaatagenda als leidraad. Samen met meer dan 70 jongerenorganisaties schetsen we in deze agenda hoe jongeren willen dat de wereld eruit ziet in 2050. In alles wat we doen, denken en uitdragen staat de stem van jongeren in het klimaatdebat centraal."

Huidige vacatures bij Jonge klimaatbeweging

Geen vacatures gevonden.