Organisatie-informatie

JoHo is een ontwikkelingsorganisatie met wereldwijd winkels en websites, waar mensen en organisaties worden gestimuleerd en geholpen bij talentontwikkeling en internationale samenwerking. 

 

JoHo missie

JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen beter samen te werken en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

 

JoHo doel

Door middel van het oprichten van wereldwijde winkels (support centers), netwerken en

internetplatforms, wil JoHo mensen en organisaties stimuleren en ondersteunen op het gebied van kennisdeling, keuzes maken en talentontwikkeling.

 

"Maak uitgevonden wielen vindbaar". De rode draad bij de activiteiten van JoHo is vaak het

beschikbaar maken van informatie. Via een praktische benadering informatie en partijen bij elkaar brengen die daardoor tijd geld en moeite kunnen besparen. Ook bij internationale samenwerking wordt kennis la

Huidige vacatures bij JoHo Foundation

Geen vacatures gevonden.