Organisatie-informatie

Initiatieven ter verbetering van de levensomstandigheden van de mensen in Tinkong, Eastern Region, Ghana

GoGhana heeft haar basis in Tinkong, ongeveer 60 kilometer ten noorden van Accra, de hoofdstad van Ghana. Samen met de gemeenschap van Tinkong ontwikkelt GoGhana projecten met als doel de levensstandaard van de mensen in het dorp te verbeteren.
Aan de basis van GoGhana ligt Stichting Live Now. Stichting Live Now is in 2010 gestart met projectontwikkeling in Tinkong. In 2013 is de eigen gezondheidskliniek voor dagbehandeling geopend en in 2016 het mortuarium. GoGhana ondersteunt tevens het onderwijs op de zes scholen in Tinkong en start in 2018 met de bouw van een eigen school voor beroepsonderwijs.
GoGhana biedt prachtige mogelijkheden voor vrijwilligers en stagiairs uit Europa om mee te komen helpen, om mee te werken aan duurzame ontwikkeling. GoGhana vraagt eerlijke en betaalbare prijzen voor de arrangementen die zij aanbiedt.
Lees meer op onze website: www.g

Huidige vacatures bij GoGhana / Live Now Foundation

Geen vacatures gevonden.