Dialogue for food security
KvK-nummer
27187336
Sector
Non-profit
Branche
Internationale samenwerking

Organisatie-informatie

Over foodFIRST

In 2011 werd foodFIRST opgericht vanuit de overtuiging dat samenwerking tussen de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen nodig is om vooruitgang te versnellen op het gebied van voedsel- en voedingszekerheid en landbouwontwikkeling. Dergelijke dialogen zijn essentieel om voedselzekerheid hoog op de agenda te houden van de verschillende belanghebbenden. Bovendien vullen de vier sectoren elkaars interventies en expertise aan, waardoor ze hun bereik uitbreiden naar Afrikaanse organisaties en 'agripreneurs'.

Ons Doel

FoodFIRST heeft als doel haar partners aan te moedigen deel te nemen aan een open proactieve dialoog die out-of-the-box denken bevordert voor onconventionele oplossingen. Door expertise te verbinden, stimuleert foodFIRST partners om impactvolle coalities te smeden en kansen te grijpen om SDG1 te bereiken: het uitbannen van armoede in al haar vormen en SDG 2: het beëindigen van honger, het bereiken van voedselzekerheid en het bevorderen van duurzame landbouw. In de komende jaren zal foodFIRST zich met name richten op het bevorderen van 'agripreneurship' en de professionalisering van Afrikaanse kleine boeren en agrarische kleine tot middelgrote bedrijven. Andere aandachtsgebieden zijn onder meer jeugdwerkgelegenheid, plattelands-stedelijke verbindingen, waardeketenontwikkeling, financiering voor kleine boeren, migratie, gender, vermindering van voedselverspilling, geopolitiek, enzovoort.

Als 's werelds op een na grootste exporteur van landbouwproducten en leider op het gebied van landbouwinnovatie, heeft Nederland een unieke positie om de overgang naar rechtvaardiger en duurzamere voedselsystemen te ondersteunen.

Onze Aanpak

De coalitie van foodFIRST bestaat uit de Nederlandse Diamant-actoren (overheid, bedrijven, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties). In de loop der jaren heeft foodFIRST de reputatie opgebouwd als een effectieve organisator van een breed scala aan actoren die zich vanuit hun missie en expertise verbonden voelen om gezamenlijk te werken aan het doel van het uitbannen van wereldwijde armoede, honger en ondervoeding. Hierbij heeft foodFIRST zich voornamelijk gericht op het versterken van kleine boeren in Afrika en heeft het een platform geboden waar nieuwe beleidsbenaderingen naar voren zijn gekomen die kunnen worden ingezet door Nederlandse beleids- en ontwikkelingsactoren. De coalitie van foodFIRST weerspiegelt de Nederlandse Diamant-actoren.

Gebaseerd op de Nederlandse ambitie om voorop te lopen, heeft foodFIRST altijd betrokken belanghebbenden een neutraal platform geboden dat:

  1. inspireert tot een open uitwisseling van standpunten en out-of-the-box denken om innovatieve oplossingen te vinden voor uitdagingen in de voedselketen;
  2. een actiegerichte agenda stimuleert die voortbouwt op de kracht en expertise van de betrokken Nederlandse belanghebbenden;
  3. samenwerking tussen partijen stimuleert om (ongebruikelijke) oplossingen te verkennen en van elkaar te leren.

Huidige vacatures bij foodFIRST (programma van Stichting Socires)

Geen vacatures gevonden.