Organisatie-informatie

De Regenboog Groep werkt al 40 jaar met de meest kwetsbare mensen in Amsterdam. Dat gaat om mensen die door een opeenstapeling van problemen, zoals schulden, dakloosheid, verslaving en psychiatrie, tussen wal en schip vallen en onbereikbaar zijn voor hulp. Veel van hen leven in een sociaal isolement. Wat ons betreft kiest niemand ervoor arm of dakloos te zijn en vechten wij samen met hen voor een menswaardig bestaan.

Dak- en thuislozen kunnen dagelijks terecht in één van onze negen inloophuizen. Een warme maaltijd, koffie, maar ook een douche en schone kleding staan hen ter beschikking. Ook kunnen ze terecht bij onze maatschappelijk werkers of meedoen aan werk- en activeringsprojecten.

Onze 1000 vrijwilligers zetten zich in hun eigen buurt in als buddy of coach in voor deze mensen die het zelfstandig niet redden.

Huidige vacatures bij De Regenboog Groep

Geen vacatures gevonden.