Schone Lucht is een basisrecht voor mens en dier
KvK-nummer
76222780
Sector
Non-profit
Branche
Natuur, milieu, dieren
Twitter-gebruikersnaam

Organisatie-informatie

In Nederland is deze revolutie grotendeels tot stand gekomen door druk vanuit de samenleving en de wetenschap. Waar politieke partijen, zowel links als rechts, het biomassadossier lange tijd hebben laten liggen, speelde Comité Schone Lucht een belangrijke rol door op te treden als kritische schakel tussen samenleving enerzijds en politiek, wetenschap en de industrie anderzijds. Door niet alleen te reageren, maar ook te anticiperen op actuele ontwikkelingen en de boodschap te vertalen naar de samenleving, is het bewustzijn over de negatieve impact van biomassa toegenomen. Op dit moment vindt een overgrote meerderheid (98%) in de samenleving dat verbranding van houtachtige biomassa verboden moet worden. Nederland fungeert hierin als voorloper. Om die reden worden de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in ons land met grote belangstelling gevolgd vanuit het buitenland, niet alleen vanuit de omringende EU-lidstaten, maar ook vanuit Japan, Engeland, Australië en Amerika. Enkele jaren geleden bleek biomassa, vanwege miljardensubsidies, een lucratieve business te zijn voor de energie- en bosbouwindustrie. Grote ondernemers en multinationals maken nu pas op de plaats omdat ze grote reputatieschade vrezen door boze burgers, zoals onder meer Vattenfall overkwam. Daarnaast staan ​​miljarden euro's aan subsidies op het spel. Tegen deze achtergrond is het niet langer de vraag of biomassa van de duurzame energielijst wordt gehaald, maar wanneer.

Comité Schone Lucht representeert ism de internationale coalitie Forest Defenders Alliance, de regionale en (inter)nationale milieu- en bewonersorganisaties die bezwaar maken tegen biomassacentrales en bijstook van biomassa in kolencentrales. Samen met MOB heeft het Comité
een juridische procedure ingezet tegen de natuurvergunning van de nog te bouwen biomassacentrale Diemen van Vattenfall. MOB heeft juridische procedures tegen bijstook van biomassa in kolencentrales en de bouw van biomassacentrales lopen. De internationale Coalitie voert sinds de afgelopen vier jaar campagne tegen de opname van biomassaverbranding in de revisie van de Richtlijn Hernieuwbare Energie als onderdeel van het nieuwe Europese Klimaatprogramma Fitfor55.

Huidige vacatures bij comite schone lucht NL

Geen vacatures gevonden.