Organisatie-informatie

Wij zijn een jongerenorganisatie die zich nationaal en internationaal inzet voor de 'seksuele en reproductieve rechten' van jongeren en zinvolle jongerenparticipatie op dit gebied.

Wij bestaan enkel uit jongeren tussen de 15 en 28 jaar en zetten ons in voor het recht van jongeren om vrije en gezonde keuzes in te kunnen maken op het gebied van seksualiteit en voortplanting. Om dit te bereiken organiseren we activiteiten, lobbyen we bij beleidsmakers, en geven wij trainingen in binnen en buitenland.

Huidige vacatures bij CHOICE for youth and sexuality

CHOICE for youth and sexuality Amsterdam, Netherlands sep, 13