Voor een wereld waarin mensen en olifanten in harmonie kunnen samenleven.
KvK-nummer
34216018
Sector
Non-profit
Branche
Natuur, milieu, dieren
Twitter-gebruikersnaam

Organisatie-informatie

Missie

Bring The Elephant Home zet zich in om de overlevingskans van olifanten te vergroten en een wereld te creëren waarin mensen en olifanten in harmonie kunnen samenleven. 

Strategie: Holistische, gemeenschapsgerichte bescherming van olifanten

Onze strategie voor de bescherming van olifanten, ontwikkeld over een periode van bijna 20 jaar, is gegrondvest op het hele scala waarden dat olifanten vertegenwoordigen: intrinsieke, ecologische, economische, culturele, sociale en spirituele waarden. Het is bovendien een gemeenschapsgerichte strategie die dieren, mensen en hun habitat als een eenheid ziet en voordelen brengt voor zowel olifanten als lokale gemeenschappen.

Bredere doelstellingen: Duurzame positieve verandering

Door dierenwelzijn, menselijk welzijn en natuurbehoud met elkaar te verbinden en in samenhang te verbeteren, zorgen de projecten van Bring The Elephant Home voor harmonische relaties tussen olifanten, mensen en de omgeving. Hierdoor ontstaan wederzijdse voordelen en worden ecologische systemen hersteld waarvan olifanten, mensen en de omgeving deel uitmaken en afhankelijk zijn.

Onze projecten zijn inclusief en bevorderen gezamenlijke besluitvorming, verantwoordelijkheid, duurzaamheid, gelijkheid, trots en partnerschap. Wij hebben gezien dat wanneer de lokale bevolking de verantwoordelijkheid krijgt en neemt voor natuurbehoud, er een blijvende positieve verandering kan ontstaan.

Doelstellingen 

  • Bescherming van wilde olifanten en behoud, herstel en uitbreiding van hun habitat, in samenwerking met lokale belanghebbenden;
  • Ontwikkelen, implementeren, testen en bevorderen van duurzame oplossingen voor het samenleven van mens en olifant die sociaal-ecologische en economische voordelen bieden;
  • Lokale deelname aan natuurbehoud aanmoedigen en lokale gemeenschappen in staat stellen het heft in handen te nemen;
  • Bewustzijn verhogen over het belang van de bescherming van olifanten en van de natuur in het algemeen.

Huidige vacatures bij Bring The Elephant Home

Geen vacatures gevonden.