Organisatie-informatie

Stichting Arisa (Advocating Rights In South Asia, voorheen Landelijke India Werkgroep) ondersteunt en versterkt vanuit Nederland de verdediging van mensenrechten in Zuid-Azië, samen met lokale organisaties. We werken aan de bescherming van mensenrechten en arbeidsrechten van kwetsbare groepen, zoals kinderen en vrouwen afkomstig uit de lagere kasten en kastelozen. We richten ons daarbij met name op productieketens met een link naar Nederland en Europa, zoals kleding en textiel, natuursteen en zaden, omdat we geloven dat bedrijven hier ook een verantwoordelijkheid hebben in het voorkomen en aanpakken van misstanden in deze ketens. Door middel van pleitbezorging, onderzoek en kritische dialoog willen we bewustwording creëren bij overheid, bedrijven en de samenleving.

Huidige vacatures bij ARISA

Geen vacatures gevonden.