onafhankelijk adviesorgaan cultuurbeleid gemeente Amsterdam
KvK-nummer
n.v.t.
Sector
Non-profit
Branche
Welzijn en cultuur

Organisatie-informatie

De Amsterdamse Kunstraad (AKr), opgericht in 1952, is het permanente en onafhankelijke adviesorgaan van het Amsterdamse gemeentebestuur. De kunstraad heeft een ruim geformuleerde taak: hij kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen, zowel over onderwerpen uit de portefeuille Cultuur als over kunst en cultuur gerelateerde onderwerpen uit andere portefeuilles. De kunstraad geeft een inhoudelijk oordeel over kunstuitingen en adviseert over het profiel en strategie van kunstinstellingen. Als adviseur voor het kunstbeleid spreekt de kunstraad zich uit over de verhouding tussen de kunstdisciplines, het voorzieningenniveau, de financiering daarvan en het bereik. Elke vier jaar stelt de kunstraad de Amsterdamse Cultuurverkenning op, waarin de cultuursector (het gesubsidieerde en het ongesubsidieerde segment) in kaart wordt gebracht.

Huidige vacatures bij Amsterdamse Kunstraad

Geen vacatures gevonden.