Het is het meest verkochte en ook meest controversiële bestrijdingsmiddel ter wereld: glyfosaat, beter bekend onder Monsanto’s merknaam Roundup. Wat is er zo omstreden aan? Hoe groot is de macht van deze chemiereus? En hoe kan het dat glyfosaat, door internationale experts bestempeld als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’, nog steeds toegestaan is in Europa?

Monsanto in e-mails: “Aandacht afleiden van giftigheid Roundup”

De Powerpoint die Monsanto liever geheim wilde houden

Uit onderzoek van OneWorld in samenwerking met het Belgische tijdschrift Knack is gebleken dat Monsanto sjoemelde met wetenschappelijke studies waarop de toelating van Europa’s meest gebruikte onkruidverdelger is gebaseerd.

Roundup in EU toegestaan omdat Monsanto wetenschappelijke studies beïnvloedde

De documenten waarop het onderzoek van OneWorld is gebaseerd, zijn interne e-mails van Monsanto die openbaar zijn gemaakt door een federale rechtbank in Californië. De stukken laten zien dat Monsanto in het geheim meeschrijft aan wetenschappelijke literatuur die kijkt naar de vraag of Roundup kanker kan veroorzaken is. Het bedrijf blijkt intern te speculeren over de gevaren van haar product, maar stelt publiek al veertig jaar dat Roundup volledig veilig is en bestrijdt kritische wetenschappers.

Expert waarschuwde Monsanto: 'Wat jullie doen heet ghostwriting, en is onethisch'

Monsanto beïnvloedde ook peer review onderzoek Roundup

Roundup veilig? Hoe Monsanto intern spreekt over een giftig product

Monsanto speelde rol bij intrekking geruchtmakende studie Roundup, tonen nieuwe e-mails

In de Verenigde Staten hebben duizenden kankerpatiënten Monsanto aangeklaagd. Het gaat om boeren en hobbytuiniers die stellen ziek te zijn geworden door Roundup. Vincent Harmsen was dankzij bijdragen van de OneWorld-lezers aanwezig in San Francisco bij de eerste zittingsdagen van de federale rechtbank.

Erop of eronder voor Monsanto?

'Monsanto kan een miljardenclaim tegemoet zien'

Zó veilig, dat je er doodziek van wordt

Maakte Monsanto's Roundup deze vrouw ziek?

In een interview confronteert Vincent Harmsen Monsanto-topbestuurder Scott Partridge met interne e-mails die bewijs van ‘ghostwriting’ studies bevatten.

Hoe Monsanto aan Roundup-studies sleutelde

Op vrijdag 10 augustus 2018 volgt uitspraak in de eerste zaak tegen Monsanto, die van tuinman Dewayne Johnson. Monsanto wordt schuldig bevonden op alle fronten. De onkruidverdelger Roundup is volgens de jury een ‘substantiële factor’ geweest bij het ontstaan van de ziekte van Dewayne Johnson. De jury oordeelt ook dat Monsanto kennis had van deze gevaren, maar naliet hiervoor te waarschuwen.

Amerikaanse jury acht Monsanto schuldig: man kreeg kanker door onkruidverdelger

Deze e-mails overtuigden de jury van Monsanto’s schuld