Frankrijk roept Europese handelscommissaris op het matje

14-10-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

 

Deze week zijn binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) gesprekken gevoerd over handelsliberalisering als voorbereiding op de cruciale WTO-ministersconferentie in Hongkong in december. Woensdag worden die hervat. De Fransen willen daarvoor nog opheldering van Mandelson.

De besprekingen over handelsliberalisering zitten al twee jaar vast, vooral ook op het gebied van landbouw. Veel hangt af van de bereidheid van economische machten als de EU en de VS om te snijden in de binnenlandse steun aan boeren, exportsubsidies en invoertarieven. Die maken het voor boeren in ontwikkelingslanden vrijwel onmogelijk te concurreren tegen gesubsidieerde westerse producten. Boeren in arme landen kunnen zo nauwelijks een boterham verdienen.

Wijzen
De EU en VS wijzen maar al te graag naar elkaar als het gaat om de vraag wie vrijhandel het meest in de weg staat. Begin deze week wakkerde de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Rob Portman het vuurtje weer eens aan. De VS zouden bereid zijn voor 2010 de exportsubsidies op een aantal landbouwproducten (katoen niet) af te schaffen en de binnenlandse landbouwsteun met 60 procent te verlagen. Bovendien zouden de invoertarieven in vijf jaar tijd met 55 tot 90 procent worden verlaagd.

Europees handelscommissaris Mandelson reageerde een dag later. Hij beloofde dat de EU 70 procent zal snijden in de meest handelsverstorende subsidies, hetgeen in lijn is met eerdere afspraken. De invoertarieven zouden met minstens de helft worden verlaagd.

Bij zijn voorganger, de Fransman Pascal Lamy, tegenwoordig directeur van de WTO, maakte dat nog weinig indruk. 'De Amerikaanse voorstellen gaan veel verder dan de Europese', aldus Lamy donderdagavond, het vuurtje nog opstokend.

 

Voor zijn landgenoten gaat het hoe dan ook te ver. Frankrijk ontvangt binnen de EU het meeste geld voor de landbouwsector.  Volgens de Franse handelsminister Christine Lagarde maken nog veertien andere lidstaten zich evenveel zorgen over Mandelsons uitspraken.

Kwetsbaar
Ontwikkelingsorganisaties zoals Oxfam, waarvan Novib deel uitmaakt, vrezen op hun beurt dat alle aandacht voor een akkoord op beperking van de westerse handelsverstorende subsidies een averechts effect kan hebben. Ontwikkelingslanden krijgen weliswaar een betere toegang tot de wereldmarkt maar de kwetsbare economieën moeten ook hun eigen grenzen openstellen en zijn daarop nog helemaal niet voorbereid.

Wisselgeld
Overigens lijkt een akkoord op landbouw ook als wisselgeld te worden gebruikt. De EU en VS hebben veel belang bij vrije markttoegang in (ontwikkelings)landen voor diensten en industriële producten. Op die dossiers willen zij van Brazilië, India en de andere (grote) ontwikkelingslanden die gebaat zijn bij een landbouwdeal, vooraf concessies.

 

 

 

Reacties