Data Atlas

Tekst Titel: 
Honger in de wereld daalt

Bovenstaande kaart laat honger wereldwijd zien aan de hand van de Global Hunger Index. De Global Hunger Index rangschikt landen op een  schaal van100 punten, waarbij 0 punten helemaal geen honger is. Hoe hoger de score, hoe meer honger er in het land voorkomt. Waardes minder dan 4.9 betekenen ‘weinig honger’, waardes tussen 5 en 9.9 betekenen ‘matige honger’, tussen 10 en 19.9 betekenen ‘serieuze honger’, tussen 20 en 29.9 is de situatie alarmerend en hoger dan 30 ‘extreem alarmerend’.