Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

In Brazilië worden jaarlijks ruim 40.000 mensen vermoord. Desondanks voert de Braziliaanse overheid nauwelijks beleid om

Frans van Kranen.
Frans van Kranen

het geweld terug te dringen. "De meerderheid van alle slachtoffers is nog maar tussen de 15 en 29 jaar," vertelt Frans van Kranen, medewerker van de Braziliaanse kinderrechtenassociatie ANCED. "Maar mensen kijken hier niet meer van op, omdat het voor hen geen nieuws meer is," zegt hij.

Van Kranen, die zelf in Porto Alegre in Zuid-Brazilië woont, stoorde zich aan deze onverschilligheid. Daarom besloot hij dagelijks een emailbericht naar zijn hele netwerk te sturen om zo een slachtoffer te herdenken. "Ik wil dat mensen door deze campagne weer bewust gaan nadenken over de situatie, zodat er ook werkelijk iets aan gedaan kan worden," aldus Van Kranen."Brazilië heeft een progressieve jeugdwet die al sinds 1990 bestaat" vertelt hij. De wet biedt bescherming aan alle Braziliaanse kinderen, maar schiet in de praktijk ernstig tekort. Met name voor arme kinderen en adolescenten, en die vormen in Brazilië de overgrote meerderheid," zegt de kinderrechtenactivist.

Het project krijgt onder meer steun van het Braziliaanse Secretariaat van Mensenrechten en  van ICCO/KerkinActie en Cordaid. Kijk voor meer informatie en liedjes over de campagne op www.myspace.com/franskranen of op www.anced.org.br, of stuur een mail naar articulacao@anced.org.br. De site is vanaf april weer in de lucht. Op de site kun je informatie vinden over het ANCED-netwerk en de aangesloten kinderrechten ngo´s, informatie over de situatie van kinderen in Brazilië, wetgeving, voorbeeldzaken, projecten die door ANCED worden uitgevoerd, acties etc. Ook zal er een speciale sectie zijn met nieuws over de campagne.

Straffeloosheid
"Ondanks dat er in de afgelopen 18 jaar door de jeugdwet veel is veranderd, is het geweld helaas toegenomen," vertelt Van Kranen. "Geweld komt veelal in arme wijken voor en is ook vaak drugsgerelateerd. Verder heb je hier te maken met een grote mate van straffeloosheid." Daarbij komt ook nog het zeer gewelddadige optreden van de politie. "Politiegeweld is in de grote steden de gewoonste zaak van de wereld, zoals organisaties als Human Rights Watch en Amnesty International jaarlijks melden. En slechts een paar procent van alle moordzaken leidt hier tot een veroordeling."

Op de zeventiende verjaardag van de jeugdwet besloot Van Kranen dat hij iets moest doen. Hij zou een jaar lang, elke dag een email te sturen naar zijn hele netwerk van ngo’s, autoriteiten, parlementariërs, internationale organisaties en andere personen in Brazilië. Die berichten bevatten één basiszin. ‘Pedro’ 12 jaar, kan helaas niet meer deelnemen aan de achttiende verjaardag van de jeugdwet. En zo heeft hij 366 moorden op kinderen belicht. "Eerst verklaarde iedereen mij voor gek, maar in de loop der tijd kreeg ik steeds meer steun en begrip voor mijn actie en de slachtoffers," vertelt hij. "Deze kinderen moeten dienen als een representatieve groep voor alle kinderen die slachtoffer zijn geworden van geweld. Want dit is niet normaal!"

Nationale campagne
Momenteel is Van Kranen coördinator van de nationale campagne over de

een_schilderij_voor_de_campagne..jpg
Een schilderij van de campagne

moorden op kinderen en adolescenten die in mei 2009 officieel van start gaat. "Met deze campagne zullen we in anderhalf jaar tijd 15 van de 27 deelstaten bezoeken. Behalve de bewoners en lokale organisaties, worden plaatselijke autoriteiten en de federale overheid hiervoor uitgenodigd. In culturele centra, waar ook scholen makkelijk toegang hebben, zullen schilderijen worden tentoongesteld. In deze centra zullen ook

debatten worden georganiseerd. Verder hebben we een tijdschrift gemaakt – met daarin een cd met speciale composities – ter nagedachtenis aan de kinderen. Ook hebben we een boek met tekst en commentaren uitgebracht waarin de nieuwsartikelen zijn gebundeld over de 366 vermoorde kinderen en adolescenten."

winnaar kindervredesprijs 2008..

 

De 17-jarige Mayra Avellar Neves uit Brazilië heeft vorig jaar de Internationale Kindervredesprijs gewonnen. Al sinds haar elfde zet zij zich in tegen het geweld in sloppenwijken van Brazilië. Zo heeft ze onder meer  protestmarsen georganiseerd tegen politiecontroles tijdens schooltijd en voor de basisrechten van sloppenwijkbewoners.

"Bij de campagne is afgesproken dat de participerende kinderrechtenorganisaties van ANCED in elke deelstaat in ieder geval één zaak uit de campagne oppakken. Het doel is om ervoor te zorgen dat de zaken alsnog tot een oplossing worden gebracht. En dat waar er sprake is van een misdadig optreden of nalaten van de Braziliaanse overheid, de overheid juridisch verantwoordelijk wordt gesteld en de nabestaanden een schadevergoeding ontvangen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan moorden die door de politie, of in jeugdbescherminginrichtingen zijn gepleegd.

"Ik weet dat deze campagne geen oplossing biedt voor het hele probleem zelf. Maar voordat je zoiets kan aanpakken, moet wel erkend worden dat er een probleem is. Het thema van geweld tegen kinderen in Brazilië moet weer op de nationale agenda komen. De moordcijfers in Brazilië zijn die van een land in oorlog. Er is hier sprake van een ernstige geweldsepidemie, een dodelijke…" besluit Van Kranen.

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief