Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

 

Industriële verduurzaming

Urgenda bracht in 2014 een rapport uit dat zich richtte op vijf gebieden waar we moesten verduurzamen om te zorgen dat Nederland in 2030 energieneutraal is. Nu, tien jaar na de oprichting van de stichting en ruim drie jaar na de publicatie van het rapport, ligt er een vernieuwde versie klaar. De slogan voor de nieuwe editie is duidelijk: Het kan als je het wilt!

Het gebied van productie en industrie heeft de belangrijkste ontwikkelingen doorgemaakt. In het vernieuwde verslag staan twee elementen centraal: samenwerking en kansen grijpen. Het oude rapport stelt dat de industrie gemiddeld kon rekenen op 2 procent energiebesparing per jaar, wat neerkomt op 32 procent tot 2030. Voor deze uitgave heeft Minnesma om de tafel gezeten met experts uit de industrie om na te gaan hoe het er nu voor staat. En wat blijkt? We mogen uitgaan van een minimale besparing van 50 procent.

Chemische verbeteringen

Een grote boosdoener in de industrie is de chemie. Minnesma laat zien dat chemische processen dusdanig kunnen worden verbeterd dat er een klimaatneutrale uitstoot is. Een voorbeeld is de kunststofproductie. Kunstmest wordt nu gemaakt van aardgas (CH4) en stoom (H2O) en heeft dan als bijproduct koolstofdioxide (CO2). Als alternatief kan de stoom ook door een windmolen worden gesplitst. Hier komen de zuurstofmoleculen vrij als zuurstof (O2) en de waterstofmoleculen worden gebruikt voor de binding tot kunstmest. Geen vrijkomende C-atomen die gebonden moeten worden en geen fossiele brandstoffen. Voor dit soort processen zijn wel grotere installaties nodig dan op dit moment voorhanden zijn. Het grootste probleem: bepalen wie moet investeren in de ontwikkeling van deze installaties.

Industrievervuiling

 

Industrievervuiling hoort in de verleden tijd. Credits: Pickabay / LucasFZ70

Voor de staalindustrie geldt hetzelfde. Door ook hier waterstof te gebruiken in plaats van kolen, kan het proces een stuk duurzamer worden. Wat de verandering tegenhoudt zijn de kosten, die 10 procent hoger liggen. Hier ziet Minnesma een oplossing voor: de overheid kan niet-duurzaam staal een importheffing opleggen, en langs die weg duurzaam staal een duwtje in de rug geven.
We kunnen wel kolen gebruiken, maar dan moeten we zorgen dat de productie circulair wordt. Dit kan door het produceren van ‘zuiver CO’, koolstofmonoxide. Deze stof kan in een staalfabriek worden geproduceerd, toont Minnesma aan. Het wordt veel gebruikt voor plastic, dat vervolgens na gebruik weer terug kan komen in dezelfde fabriek. Plastic kan dan op zijn beurt dienen voor het maken van staal. Dit circulaire proces zorgt ervoor dat de kolen hergebruikt worden, waardoor nieuwe kolen zelf uiteindelijk niet meer nodig zijn.

Meer oplossingen

Cement is een belangrijk bindmiddel in beton, maar de productie ervan is erg milieuvervuilend. Door CO2 te gebruiken als alternatief bindmiddel, kan beton veel duurzamer en milieuvriendelijker worden vervaardigd. Een andere aanpassing is het benutten van de industriewarmte. Papierfabrieken hebben heel veel warmte nodig om hout los te maken. Zij kunnen gas besparen door de warmte van de staalfabrieken te gebruiken in hun proces. Zo werken verschillende takken van de industrie samen en vormen zij een efficiënte en energieneutrale uitwisseling van producten.

Een zonnige toekomst

Minnesma heeft vertrouwen in de toekomst. Ze vraagt zich af waarom mensen hun kop in het zand blijven steken en zich niet richten op al beschikbare verbeteringen. Onderzoek wijst uit dat energieneutrale processen mogelijk zijn, dus waarom gaan we daar dan niet gewoon mee aan de slag? Fabrieken kunnen meer samenwerken en elkaars afvalproducten gebruiken voor hun eigen processen. Daarnaast kunnen ze investeren in oplossingen die al bekend en getest zijn om hun proces te verduurzamen. Vier jaar geleden werd Minnesma voor gek verklaard toen ze haar doelstellingen lanceerde. Nu worden diezelfde doelstellingen gezien als haalbaar en misschien zelfs realistisch. We hebben genoeg wind en zon in Nederland om onze industrie draaiende te houden. Het belangrijkste is dat we niet meer te veel denken. We moeten nu gewoon dóen.

Wil je het nieuwe rapport zelf lezen? Klik dan hier

Over de auteur

Fiona is redactiestagiair bij Werelddoeners en Masterstudent Filosofie.
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief

Advertentie

230308_MtMf23_OnlineBanners_5_600x500