Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Behalve het adaptiefonds had de klimaattop, waarover vier jaar is onderhandeld, nog twee doelen die niet zijn behaald. Eén hiervan was het vaststellen van een marge voor CO2-reductie door de rijke landen. Daarnaast vroegen ontwikkelingslanden industrielanden om technologie beschikbaar te stellen, zodat zij hun economie op een schone manier kunnen ontwikkelen, één van de kernpunten van het akkoord dat vorig jaar in Bali is bereikt.

Een pijnlijke ervaring
Maar het is niet gelukt om de benodigde geldstromen te verwerven. En dit kwam als een koude douche voor ontwikkelingslanden. Colombia sprak in de slotconferentie van een ‘Een pijnlijke ervaring’. De Indiase onderhandelaar sprak van ‘Een van de droevigste momenten’ die hij in twaalf klimaatconferenties meemaakte.

Als ontwikkelingslanden geen steun krijgen van geïndustrialiseerde landen, zullen ze al hun capaciteit moeten inzetten om zich te wapenen tegen de klimaatverandering. En dit zal ten koste gaan van investeringen in hun verdere ontwikkeling, zei Jack van Ham, algemeen directeur van ontwikkelingsorganisatie Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingssamenwerking (ICCO).

‘Wij hebben onze sociaal-economische ontwikkeling kunnen doormaken dankzij het gebruik van fossiele brandstoffen. En daarmee heeft het Westen onevenredig bijgedragen aan de opwarming van de aarde. Hier zijn ontwikkelingslanden nu de dupe van,’ zei Van Ham in een persconferentie tijdens de VN Klimaatconferentie in Poznan.

‘Drastische stappen nodig’
Het klimaat is al veranderd. Miljoenen mensen in ontwikkelingslanden zijn klimaatverandering in Bangladeshreeds slachtoffer van droogtes, overstromingen en mislukte oogsten. Als er geen drastische stappen worden gezet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zal voor drie miljard mensen schoon drinkwater schaars worden en zullen in delen van Afrika de landbouwopbrengsten afnemen met 50 procent. Dat blijkt uit voorspellingen van het klimaatpanel van de VN.

Volgens het Wereldnatuurfonds (WNF) kunnen klimaatproblemen alleen daadwerkelijk worden aangepakt wanneer er een gedegen financieel en technologisch partnerschap komt tussen de westerse landen en de landen met een snel groeiende economie, zoals China en India. Bij deze samenwerking moet de focus liggen op ontwikkeling van schone technologie om de energievoorziening, het transport en de bouw in dergelijke landen te verduurzamen.

Donald Pols, hoofd klimaat bij het WNF: "De -toekomstige- impact van deze landen op ons klimaat is zo groot, dat zo’n partnerschap noodzakelijk is. Maar zo lang er geen financieel mechanisme wordt ontwikkeld om schone technologie te delen met niet-westerse economieën, blijven de problemen onoplosbaar."

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief