Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Nederland moet voor 2050 helemaal overstappen op hernieuwbare energie, zoals zon en wind. Dat zeggen duurzaamheidscommissies van zeven grote politieke partijen, waaronder VVD, GroenLinks, Christen Unie en D66. Tal van organisaties ondersteunen dit initiatief. 

Doe mee!
Vind jij ook dat onze energievoorziening versneld moet vergroenen? Zet dan je digitale handtekening op www.NederlandKrijgtNieuweEnergie.nl . Met 40.000 handtekeningen kan het initiatief voorgelegd worden aan de Tweede Kamer. Help mee en onderteken dit burgerinitiatief.

Haalbaar, noodzakelijk en wenselijk
De belangrijkste boodschap van het burgerinitiatief: de omslag naar 100 procent hernieuwbare energie voor 2050 is haalbaar, noodzakelijk en wenselijk. Die omslag is noodzakelijk, omdat bij ongewijzigd beleid ons leefmilieu sterk vervuild raakt, energieprijzen zullen stijgen en we eerder in economische recessies terecht zullen komen. De omslag is ook wenselijk, omdat dit grote kansen biedt voor onze internationale concurrentiepositie en werkgelegenheid en we onafhankelijk worden van instabiele regio’s in de wereld. 

Door het formuleren van een nationale doelstelling van 100 procent hernieuwbare energie in 2050 kunnen volgens de initiatiefnemers de discussies over gevoelige subthema’s, zoals nieuwbouw van kolencentrales, afvang en opslag van CO2 en kernenergie, een stuk effectiever gevoerd worden.

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief