Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Organisaties als EIRENE, Nonviolent Peaceforce en Peace Brigades International bieden die ondersteuning door het inzetten van groepen goed getrainde, geweldloze burgervredeswerkers. In onder meer Colombia, Sri Lanka en Tsjaad verrichten zij onder moeilijke omstandigheden uitstekend werk bij het beschermen van vredes- en mensenrechtenactivisten en bij het ondersteunen van lokale organisaties.

Mijn oproep aan u: maak het burgervredeswerk in de vorm van dit soort   vredesmissies tot hoeksteen van uw beleid. Misschien kunt u eens gaan praten met uw Duitse collega, mevrouw Heidemarie Wieczorek-Zeul. Zij bracht in 2004 een nota uit over 'civiele conflictpreventie, conflicttransformatie en vredesopbouw'. Sindsdien hebben in Duitsland zo'n driehonderd vrijwilligers deelgenomen aan door de overheid gefinancierde trainingsprogramma's onder het motto 'Vrede vraagt om vakkrachten'. En op dit moment zijn 120 van hen uitgezonden naar door conflicten geteisterde regio's om daar een bijdrage te leveren aan het vredesproces. Ook Canada is deze weg ingeslagen en zoals u weet, wordt op Europees niveau gesproken over de totstandkoming van een Europees civiel vredescorps.

Binnenkort is de evaluatie aan de orde van het Stabiliteitsfonds. De besteding van de gelden die uw ministerie daarvoor beschikbaar stelt, is nu nog voorbehouden aan 'gouvernementele actoren', in de praktijk vooral het ministerie van Defensie. U heeft al eerder te kennen gegeven hier kritisch naar te willen kijken. Ik geef u in overweging een deel van deze middelen te reserveren voor een civiele vredesmissie van een van de genoemde organisaties. Zo kan ook ons land helpen een andere invulling te geven aan het begrip 'vredesmissie' – een invulling die mogelijk wel eens op een groter draagvlak onder de Nederlandse bevolking zou kunnen rekenen dan de militaire missies die tot dusverre dit predicaat kregen.  

Henk Zandvliet, directeur NEAG Alternatieven voor Geweld en coördinator van People Building Peace Nederland

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief