Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

De vluchtelingencrisis in Europa en Nederland heeft ook zijn impact op Amsterdam. De stad staat voor de uitdaging om een grote groep vluchtelingen met een verblijfsstatus (“statushouders”) onderdak te bieden.

In samenwerking met de gemeente Amsterdam is stichting Academie van de Stad op zoek naar creatieve studenten die een slim ontwerp maken van een buurt waar statushouders samen met jongeren en studenten wonen. Op deze manier wil de gemeente integratie bevorderen en de menging van cultuur, leeftijd en achtergrond stimuleren. Als resultaat ontstaan er sterke communities, waar bewoners elkaar kennen.

Je ontwerp houdt rekening met de volgende kaders:

  • De locatie betreft een fysieke plek waar de gemeente daadwerkelijk van plan is om huisvesting voor statushouders te realiseren. Deze plek en het aantal te realiseren woningen zal tijdens de startbijeenkomst bekend gemaakt worden;
  • Je ontwerpt op stedenbouwkundige/landschappelijke schaal, de wooneenheden geven vorm aan je ontwerp;
  • Je laat zien dat je je hebt verdiept in de maatschappelijke context vanuit het oogpunt van statushouders, studenten en jongeren, en omwonenden;
  • Het beheer van de woonomgeving is een belangrijk onderdeel van een goed ontwerp. Het mengen van diverse doelgroepen vraagt om een doordacht idee over hoe het beheer van een community kan worden ingestoken. Zie bijvoorbeeld het vernieuwende beheer van de Key en Socius in Riekerhaven;
  • Je laat in je eindproduct zien hoe je best practices (bijv. uit andere steden) hebt meegenomen;
  • Jouw buurt functioneert als onderdeel van de stad en houdt rekening met aansluiting op de rest van de stad. Het faciliteert bijvoorbeeld integratie, ontmoeting en/of ondernemerschap;
  • Je ontwerp laat een idee zien en hoeft niet tot in detail te zijn uitgewerkt. Je probeert de jury vooral te overtuigen hoe jouw plan bovenstaande en andere maatschappelijk relevante factoren aanpakt.

Prijs
Je ontvangt 1000 euro te besteden aan een opleiding of congres in het binnen- of buitenland naar keuze! Bovendien is deze bijzondere opdracht een aanwinst voor je CV en portfolio en een aanvulling op publicaties.

Je mag individueel deelnemen of in groepsverband tot en met 3 personen. De prijsvraag is alleen voor studenten en net afgestudeerden (niet vóór 2014) en professionele bureaus zijn uitgesloten voor deelname. Een deskundige jury beoordeelt je ontwerp en let daarbij op haalbaarheid, de mate van communityvorming, creativiteit en op je presentatie.

Meld je nu aan!
Durf jij de uitdaging aan en ben je nu al gebrand op het winnen van de prijs? Stuur dan het volgende uiterlijk 23 september 2016 naar dora@academievandestad.nl:

  • Je CV;
  • Prikkelend plan van aanpak (max 1 A4);
  • Motivatie (max 500 woorden).

Wat zijn de belangrijkste data?
7 oktober 2016 – Startbijeenkomst
10 november 2016 – Tussenbijeenkomst
4 december 2016 – Deadline inzending
16 december 2016 – Uitreiking

Over Academie van de Stad
Stichting Academie van de Stad is een sociale onderneming die zich inzet voor de leefbaarheid en ontwikkeling van de stad. Samen met stedelijke partijen en het hoger onderwijs zet Academie van de Stad projecten op met thema’s als jeugd en educatie, integreren en participeren, wonen en leven, veiligheid en stedelijke ontwikkeling. 

Academie van de Stad nieuw

Academie van de Stad

Wat doet Academie van de Stad? Ideële stichting Academie van de Stad legt effectieve verbindingen tussen studenten van hoger …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief

Advertentie

230308_MtMf23_OnlineBanners_5_600x500