Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

File written with CompuPic(R) - Photodex Corporation (http://www.photodex.com)'Woordvoerders op het terrein van bijvoorbeeld defensie en financiën zijn veel dominanter aanwezig in het debat rond internationale samenwerking dan OS-woordvoerders. De oorzaak hiervan ligt in een breder probleem: de hele ontwikkelingssector heeft moeite invloedrijk bij te dragen aan het politieke debat.
Ontwikkelingssamenwerking opereert te veel op zichzelf en is politiek gemarginaliseerd. Dit terwijl er altijd samenhang is met grotere vraagstukken als migratie, klimaat of veiligheid. Alleen, die brug weten we nog onvoldoende te slaan.
Voor lobbyisten is het belangrijk OS-woordvoerders niet links te laten liggen. Je moet naar twee kanten werken: je moet woordvoerders voorzien van informatie en ze helpen zich scherper te profileren én je moet netwerken buiten de sector, zodat er een koppeling ontstaat met bijvoorbeeld defensie, migratie en financiën. Als lobbyist moet je zorgen dat er een brug wordt gebouwd. Daarin moet je de OS-woordvoerders ondersteunen.'
Antoon Blokland, adviseur Buro Beleidsbeïnvloeding Ontwikkelingssamenwerking  

'Opvallend inderdaad dat er maar één volksvertegenwoordiger in de top tien staat. De redenering dat Kamerleden weinig invloed hebben op het beleid en niet 'belobbyd' hoeven te worden, vind ik te kort door de bocht. Als volksvertegenwoordiger spreek ik veel lobbyisten en andere mensen. Op basis van hun informatie maak ik mijn eigen afwegingen. Misschien zien lobbyisten hun meningen niet één op één terug, dat kan ook niet. Maar mochten lobbyisten stoppen met hun werk, dan is dat een gemiste kans. Daarnaast constateer ik dat deze minister het beleid van zijn CDA-voorganger in grote lijnen volgt. Reden om hoog van te toren te blazen heb ik dan ook niet. Juist onlangs heeft de minister tien miljoen euro vrijgemaakt om uitvoering te geven aan de motie-Ferrier, voor opbouw van alternatieve agrarische productie in Uruzgan.'
Kathleen Ferrier, woordvoerder ontwikkelingssamenwerking voor CDA 

'Natuurlijk hebben Kamerleden invloed op het beleid, ze zijn het belobbyen meer dan waard. Maar Cordaid is ook actief op andere niveaus van beleidsbeïnvloeding: in het Zuiden, in Brussel en in New York. We lobbyen daar waar we denken het verschil te kunnen maken. We doen dit meestal samen met andere ontwikkelingsorganisaties. Het hangt dus af van de situatie en de politieke mogelijkheden. Rond het onderwerp Darfur laten we de lobbyhonneurs graag over aan bijvoorbeeld Stichting Vluchteling, omdat we anders onze partners en medewerkers in het veld in gevaar brengen. In de Dalit-lobby hebben we een duidelijk zichtbare rol. Het is uiteindelijk aan politici zelf om zich te laten inspireren door onze netwerken, kennis en standpunten.'
Rick van der Woud, corporate lobbyist Cordaid

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief