Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Doel van de Lecturas Guiadas (begeleide literatuurstudie) is masterstudenten op individuele basis kennis te laten nemen van de wetenschappelijke ontwikkeling in een bepaald veld. Uiteindelijk is het een goede voorbereiding op een periode van veldwerkonderzoek of op het schrijven van een scriptie. De Lecturas Guiadas kunnen allerlei thema’s betreffen. Om een thema te bepalen dient altijd vooraf contact met een docent te worden gezocht. Er zijn verschillende manieren waarop de Lecturas beoordeeld worden. De beoordeling vindt enerzijds plaats tijdens het leesproces. Het leesproces wordt gecontroleerd en beoordeeld door de desbetreffende docent aan de hand van uittreksels of andere vormen van schriftelijke rapportage die de studenten moeten inleveren of aan de hand van gesprekken. De Lecturas worden afgesloten met een gesprek dat het karakter heeft van een mondeling tentamen. Enkele thema’s van de lecturas staan vast (zie LG1 t/m LG5:  http://www.cedla.uva.nl/30_courses/lecturas/lecturas_index.html).

Voor literatuuropdrachten en Lecturas Guiadas geldt dat het aantal studiepunten afhankelijk is van de hoeveelheid literatuur die gelezen wordt. Het maximum is 5 EC’s per literatuuropdracht en 10 EC’s voor Lecturas Guiadas. Eén EC staat voor ongeveer 175 pagina’s literatuur.

LG1 De speelfilm en de samenleving in Latijns Amerika
http://www.cedla.uva.nl/30_courses/lecturas/LG1.html

LG2 Opvoeding en cultuuroverdracht in Latijns Amerika
http://www.cedla.uva.nl/30_courses/lecturas/LG2.html

LG3 Rechtspluralisme in Latijns Amerika
http://www.cedla.uva.nl/30_courses/lecturas/LG3.html

LG4 Transnationale migratie, remittances en lokale ontwikkeling in Latijns Amerika
http://www.cedla.uva.nl/30_courses/lecturas/LG4.html

LG5 Toerisme, duurzaamheid en locale ontwikkeling in Latijns Amerika
http://www.cedla.uva.nl/30_courses/lecturas/LG5.html

Inschrijving algemeen

Inschrijven is altijd noodzakelijk om aan een cursus te kunnen deelnemen. Twee weken voor aanvang van een cursus sluit de inschrijfperiode en worden de inschrijvingen geteld. Voor de meeste cursussen geldt een maximum aantal deelnemers. Bij teveel inschrijvingen zal een selectie plaatsvinden. Bij overinschrijving krijgen studenten voorrang op ‘niet-studenten’. Daarna krijgen studenten van deelnemende instellingen voorrang. Het is dus raadzaam tijdig in te schrijven.

Als er voor een cursus een wachtlijst is, worden alle ingeschreven studenten gevraagd zich af te melden indien zij besluiten niet deel te nemen aan de cursus, zodat eventueel studenten van de wachtlijst kunnen worden toegelaten. Indien een student zich niet afmeldt en toch niet meedoet aan de cursus, wordt deze student bij een volgende inschrijving onder aan de lijst geplaatst.

Deelnemers worden geacht bij alle colleges aanwezig te zijn en zich af te melden indien zij verhinderd zijn. Indien aan minder dan driekwart van de colleges is deelgenomen, kan de student worden uitgesloten van deelname aan het tentamen.

Inschrijving voor studenten

De CEDLA cursussen zijn bedoeld voor studenten culturele antropologie, economie, geschiedenis, politicologie, sociale geografie en sociologie. Studenten van andere opleidingen, zoals Talen & Culturen van Latijns Amerika, Culturele Studies en talenopleidingen zoals Spaans en Portugees, zijn eveneens welkom. Voor sommige cursussen is kennis van Spaans en/of Portugees een vereiste. Enige kennis van deze talen is ook nuttig voor de andere cursussen omdat dit de bestudering van literatuur vergemakkelijkt. Aan de inschrijving en de deelname zijn geen kosten verbonden, noch voor de student noch voor de universiteit. De kosten voor bij de cursus te gebruiken fotokopieën, boeken of syllabi zijn voor de student.

Inschrijven voor een cursus geschiedt door het invullen van het elektronische inschrijfformulier voor de desbetreffende cursus. Dit formulier is te vinden bij iedere cursus.

Alle studenten dienen bij aanvang van de cursus hun collegekaart 2010-2011 te tonen. Iedereen die zich heeft ingeschreven ontvangt voor het begin van de cursus per e-mail een bevestiging. Indien de student geen geldige collegekaart laat zien kan geen tentamenbriefje worden verstrekt.

Studenten die willen deelnemen aan CEDLA cursussen op masterniveau dienen een bacheloropleiding te hebben afgerond.

Inschrijving voor niet-studenten

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook mensen die niet als student staan ingeschreven bij een universiteit deelnemen aan enkele cursussen. Bij de Basiscursus kan dat altijd. Geïnteresseerden voor de cursussen voor gevorderden dienen bij aanmelding kort hun achtergrond, voorkennis en speciale belangstelling voor die cursus toe te lichten.

‘Niet-studenten’ kunnen zich inschrijven (het inschrijfformulier is te vinden is bij iedere cursus) en vervolgens het verschuldigde bedrag overmaken op de girorekening van het CEDLA (zie hieronder). Als het gaat om een cursus voor gevorderden moet het bedrag pas worden overgemaakt na de formele toelating tot het betreffende college door de docent. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk twee weken na aanvang van de cursus overgemaakt te zijn.

Voor de CEDLA cursussen is de prijs € 25,– per EC. Het verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden op het gironummer 4990722 van Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns Amerika, Amsterdam. Vermeld bij overmaking duidelijk je naam en de titel van de betreffende cursus.

CEDLA, Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika

CEDLA IS TURNING 50 THIS YEAR! Founded in 1964, the Centre for Latin American Research and Documentation (CEDLA) is celebrating its 50th …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief