Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

CO2-besparende kassen, biogas uit koeienmest, de Elfstedentocht op zonne-energie, klimaatbuffers in de Waddenzee en klimaatneutraal kamperen, de lijst met Nederlandse initiatieven tegen klimaatverandering is haast onuitputtelijk. Hier een kleine greep uit het aanbod.

 

Klimaatneutraal consumeren

 

Bier, ijs, cd's, concerten, kamperen. Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan klimaatneutraal. De Provinciale Milieufederaties stimuleren zoveel mogelijk bedrijven om producten te ontwikkelen die geen negatief effect hebben op het klimaat. De bedrijven die klimaatneutraal zijn, mogen het logo van de HIER-campagne voeren. Het uiteindelijke doel daarvan is om 1 miljoen Nederlanders klimaatneutraal te laten consumeren.

 

biertjeBierbrouwer Gulpener heeft de uitstoot van CO2 in en rondom de brouwerij bijvoorbeeld teruggedrongen door zuiniger om te gaan met energie. Daarnaast heeft Gulpener geïnvesteerd in het opwekken van duurzame energie, door het plaatsen van zonnepanelen. De CO2 die resteert wordt door de brouwer gecompenseerd door middel van een nieuw aangelegd bos in Gulpen en een energiebesparingsproject in Bolivia.

 

Klimaatneutraal høken

 

Rockgroep Normaal gaat ook voor een beter klimaat. De theatertoer van de Achterhoekse rockers is 'klimaatneutraal'. Bennie Jolink en zijn collega bandleden compenseren de energie die nodig is tijdens de optredens volledig met investeringen in duurzame energie. Normaal doet dat door in India installaties te plaatsen, die uit biomassa energie genereren. Dat voorziet een heel gebied van stroom. De nieuwe cd van Normaal getiteld 'HIER is Normaal', is de eerste cd in Nederland die klimaatneutraal is geproduceerd.

 

Tijdens de vakantie je zorgen om het klimaat thuis laten? Dat kan in Drenthe. Vijf campings bieden een klimaatneutraal verblijf aan. Want ook kamperen levert CO2 uitstoot op. Het water van de douche of de wasmachine, de elektriciteit bij de caravan, het gebruik van de recreatieruimte, overal op de camping wordt energie gebruikt.

 

Door vergaande maatregelen te nemen om energie te besparen, groene stroom en groen gas in te kopen en het resterende te compenseren maken de campings zichzelf klimaatneutraal. Een zonneboiler voor de warmwatervoorziening, PV panelen voor licht in de toiletgebouwen, zelfs een cursus 'Het Nieuwe Rijden' voor de campingeigenaar, kunnen het energieverbruik danig terugbrengen.

 

CO2-afvang voor tuinders in het Westland

 

kassen beeld ocapDe tuinders in het Westland hebben samen met Shell Pernis een manier gevonden om de CO2-uitstoot jaarlijks met 170.000 ton te verminderen. OCAP, een joint venture tussen gassenleverancier Linde Gas en bouwconcern VolkerWessels, levert CO2 die vrijkomt bij de productie van Shell aan glastuinbouwers in het Westland

 

CO2 is een belangrijke grondstof voor planten. De Nederlandse glastuinbouw produceert dan ook op grote schaal CO2, om planten sneller en gezonder te laten groeien. Meestal doen de tuinders dit door aardgas te verstoken want daar komt CO2 bij vrij. Met alle gevolgen van dien voor het klimaat.

 

Even verderop in de Botlek houdt Shell CO2 over die vrijkomt tijdens het productieproces. Voorheen ging die kooldioxide de atmosfeer in. Dankzij OCAP wordt die CO2 nu via een bestaande pijpleiding en een nieuw distributienet aan de tuinders geleverd. De Nederlandse glastuinbouw bespaart jaarlijks 95 miljoen kubieke meter aardgas. En 170.000 ton CO2-uitstoot. De tuinders én het milieu zijn ermee geholpen.

 

Klimaatbuffers in de Waddenzee

 

In het Waddengebied kunnen alle mogelijke extreme gevolgen van de toename van broeikasgassen en de klimaatverandering zich manifesteren. Het gebied kan te kampen krijgen met zeespiegelrijzing, verzuring van de zee, temperatuurstijging, extremen in zoetwaterafvoer, verdroging, eventuele toename van stormen en wijziging van de heersende windrichting. Dit klinkt heftig, maar in principe is het Waddengebied in staat dit allemaal te weerstaan. De Waddenvereniging en andere milieuorganisaties voeren momenteel dan ook uitgebreid campagne om de natuur haar gang te laten gaan.

 

waddenexcursieDe Waddenzee is eigenlijk een prima klimaatbuffer menen zij. Maar dan moet de veerkracht van het gebied wel worden versterkt. De Waddenzee zou bijvoorbeeld een belangrijke taak kunnen hebben als natuurlijke 'dijk'. Door te stoppen met zandsuppletie, het opspuiten van zand afkomstig van de zeebodem, in de Waddenzee kan de zeebodem met de stijgende zeespiegel meegroeien. Daardoor zou een natuurlijke 'klimaatbuffer' ontstaan die het achtergelegen Friese en Groningse land tegen het wassende water beschermt.

 

De Waddenvereniging zou ook het liefst het zand vrij laten bewegen in de duinen, grote oppervlaktes oude mosselbanken en zeegrasvelden in stand houden en de afsluitdijk gedeeltelijk doorlaatbaar maken. Zo kunnen de Wadden mee groeien met de zee en ontstaat een robuuste klimaatbuffer. De Waddenvereniging is echter niet de enige partij die belangen heeft bij het Waddengebied. Gemeentes, provincies en Waterschappen worden binnenkort dan ook uitgenodigd om over de noodzaak van klimaatbuffers in debat te gaan met de Waddenvereniging.

 

De landelijke politiek heeft het pleidooi voor natuurlijke klimaatbuffers inmiddels omarmd. Onlangs besloot de Tweede Kamer nog om alvast vijf miljoen euro vrij te maken voor proefprojecten met natuurlijke klimaatbuffers. De vijf miljoen euro is bestemd voor grondverwerving, functiewijziging, herinrichting en beheer van proefprojecten voor klimaatbuffers.

 

groeten van de warme wadden

Nederland Klimaat Neutraal

Bierbrouwer Gulpener

Rockgroep Normaal

CO2 voor de tuinbouw

Website van de Waddenvereniging over klimaatverandering
Het Weer Magazine

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief