Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Doel van de middagbijeenkomst is het bevorderen van de rol van migranten en
vluchtelingen als wereldburgers door hun actieve participatie aan duurzame
ontwikkeling, van lokaal tot mondiaal niveau, een platform te geven. Het middel
hiertoe is het bespreken van de dwarsverbanen tussen migratie en ontwikkeling
(M&O) en de verschillende partijen (multi-stakeholders d.w.z. overheid, civil
society
, diaspora organisaties en bedrijfsleven) die hierbij betrokken zijn. Het
TRANSCODE project wordt hierbij als voorbeeld genomen.

TRANSCODE staat voor Transnational Synergy and Cooperation for Development
en heeft als doel Nederlandse diaspora organisaties in contact te brengen met
Migratie en Ontwikkelingsprojecten in landen van herkomst. Verder wordt er
gezocht naar samenwerking waardoor M&O projecten, met de inzet van verschillende
partijen, mogelijk zijn. In dit kader hebben in juni van dit jaar vertegenwoordigers van negen diasporaorganisaties de Filippijnen bezocht. Omgekeerd zullen vertegenwoordigers van Filippijnse overheid en migratie-NGOs eind oktober Nederland bezoeken. Behalve ‘multi-stakeholder’ zullen de projecten ook transnationaal zijn. Dat wil
zeggen: door diverse diasporaorganisaties gedragen. Deze samenwerking die
over grenzen kijkt, is ook bedoeld ter bevordering van overdracht van kennis en
ervaringen en van volk tot volk uitwisselingen. Dit alles in een mondiale context.

Stichting Oikos en Stichting Mondiale Samenleving (SMS) organiseren deze unieke bijeenkomst. Filippijnse TRANSCODE deelnemers zijn aanwezig en nemen deel aan het
programma. TRANSCODE M&O projecten worden tijdens het programma gepresenteerd.
Tevens worden vertegenwoordigers van de Nederlandse nationale en
lokale overheid (BuZa en gemeenten), bedrijfssector, politiek en diasporaorganisaties
uitgenodigd om deel te nemen aan deze Forumdiscussie.

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

U kunt zich zich aanmelden vóór 22 oktober per email naar het volgend adres: oikos@stichtingoikos.nl of telefonisch opgeven via het secretariaat van Stichting Oikos (030—2361500).

Meer informatie:  www.sms-vluchtelingen.nl
Stichting Mondiale Samenleving (SMS) 
Hollantlaan 4
3526 AM Utrecht
030 214 80 63

www.sms-vluchtelingen.nl en www.stichtingoikos.nl

www.sms-vluchtelingen.nl en www.stichtingoikos.nl 

 

 

oneworld logo 2

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief