Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

 

In Ethiopië werd op 9 oktober de noodtoestand van kracht. Deze werd door de regering afgekondigd na een maandenlange periode van onrust waarbij het geregeld tot gewelddadige confrontaties kwam tussen demonstranten en ordetroepen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn hierbij meer dan 500 mensen om het leven gekomen. Ook werden verschillende buitenlandse bedrijven, waaronder zeven bloemenbedrijven uit Nederland, aangevallen. De schade liep in de tientallen miljoenen. Tijdens een bezoek aan Nederland voor de conferentie Africa Works! geeft de ambassadeur zijn visie op de gebeurtenissen.

OneWorld: Hoe is de situatie in Ethiopië nu?

Teshome Toga Chanaka: De kalmte keert terug. Het is weer business as usual. De mensen zijn weer aan het werk, evenals de regeringsfunctionarissen. De state of emergency heeft echt geholpen, er wordt niets meer vernietigd. Ik denk dat we nu vooruit kunnen kijken.

Waarom is er volgens u onrust in het land?

Er waren mensen die grieven tegen de regering hadden. We proberen die nu op te lossen. Onlangs is er een nieuw kabinet aangetreden, en de overheid zal nog andere hervormingen doorvoeren. Dat moet de onrust wegnemen.

Onder het huidige systeem heeft de oppositie geen enkele zetel

Wordt er gepraat met de mensen die ontevreden zijn?

Er zijn gesprekken gaande met jeugdgroepen en met plattelandsbewoners. We zullen binnenkort ook een dialoog aan gaan met andere politieke partijen. We willen een verandering in het kiessysteem doorvoeren, waardoor de oppositie meer kans krijgt. Onder het huidige systeem heeft de oppositie geen enkele zetel, maar we vinden het belangrijk dat ook andere stemmen gehoord worden in het parlement. Er is een democratiseringsproces onderweg waar ook het parlement, de media, de politieke partijen en andere instituten deel van uit moeten maken. En we willen de dienstverlening flink verbeteren.

Welke diensten missen de burgers?  

Het volk verwacht van ons dat we meer ontwikkeling brengen, meer banen en vooral meer mogelijkheden voor de jeugd. We hebben een grote bevolking en we moeten concluderen dat die niet genoeg heeft geprofiteerd van ons beleid. We hebben investeringen nodig in infrastructuur, wegen en toegang tot water. Eigenlijk in alles. We zullen op alle fronten hard moeten werken. Ethiopië heeft een snelle economische groei mee gemaakt, maar ons probleem is het bestuur. We hopen dat we dat snel weer op de rails hebben.

Mooie beloftes, maar intussen zijn er volgens mensenrechtenorganisaties wel 500 doden gevallen bij protesten tegen uw regering…  

Ik zal niet ontkennen dat er mensen gestorven zijn als gevolg van confrontaties tussen demonstranten en de ‘security forces.’ Er zijn zowel demonstranten als mensen van de veiligheidsdiensten om het leven gekomen. Hoeveel doden er precies zijn gevallen? Ik kan dat lastig inschatten, het zal onderzocht moeten worden. Ook de rol van de veiligheidstroepen moet worden onderzocht, en de vraag of excessief geweld gebruikt is. Er is veel onduidelijk over de exacte aantallen, mensen probeerden met de cijfers te rommelen. Het enige officiële dodental dat we als regering hebben zijn de 55 mensen die omkwamen bij de stormloop op 2 oktober.

Worden politieagenten of soldaten die te hard hebben ingegrepen vervolgd?

Ik ga niet vooruit lopen op Ethiopische Mensenrechten Commissie. Deze instantie zal een rapport schrijven en aan het parlement aanbieden. Dat zal daarop actie ondernemen.

Als we moeten kiezen tussen de veiligheid van 100 miljoen mensen en sociale media, dan is die keuze vrij simpel. Dan sluiten we de sociale media.

Waarom werd het internet afgesloten?

“Ik kan nog gewoon met Addis e-mailen hoor,” stelt Teshome. “We hebben wel een tijdje de sociale media geblokkeerd. Die waren in onze ogen aan op het oproepen tot geweld, ze waren een instrument van onrust en problemen. Als we moeten kiezen tussen de veiligheid van 100 miljoen mensen en sociale media, dan is die keuze vrij simpel. Dan sluiten we de sociale media. In ieder geval tijdelijk. En zo gaat het met alle maatregelen die de noodtoestand met zich meebrengt; die maatregelen kunnen één voor één weer geschrapt worden. De noodtoestand is afgegeven voor een half jaar, waarvan nu ruim een maand om is. Na het half jaar bekijken we of hij moet worden verlengd. Terug naar normaal, dat is ons doel."

Zit er een etnische component aan het geweld? Het conflict zou gaan om grote volkeren die te weinig invloed op het land hebben, en een minderheidsgroep die alle macht heeft…

Dat is onjuist, en vooral gebaseerd op perceptie. De manier waarop onze staat is georganiseerd laat dat niet toe. We zijn een federale staat- de verschillende regio’s hebben hun eigen parlementen en inkomsten. 

Waarom zijn het dan toch bepaalde regio’s waar de onvrede het grootst is?

Nogmaals, de marginalisatie in de twee regio’s is wat mij betreft slechts perceptie. Het zijn tevens de grootste regio’s, met erg veel jeugd. Sommige regio’s hebben het gevoel dat ze meer macht willen uitoefenen over de federale regering.

Er zijn tijdens de onrust Nederlandse bedrijven plat gebrand. Kunnen de eigenaren compensatie tegemoet zien?

De Ethiopische investeringscommissie  onderzoekt momenteel welke mogelijkheden er zijn. Compensatie is daar een van. Ik verwacht hier een snelle beslissing over. We willen dat bedrijven weer aan het werk gaan, en wel zo spoedig mogelijk. Ondanks de recente onrust is Ethiopië nog steeds een land dat het economisch goed doet. We hebben een goede oogst dit jaar. Misschien gaan we de dubbele cijfers niet halen, maar 8 of 9 procent economische groei verwachten we nog steeds.

Er is in Nederland geregeld kritiek op de arbeidsomstandigheden op Nederlandse bloemenbedrijven in Ethiopië. Met name op de veiligheid en salariëring. Hoe kijkt u daar tegenaan?

Ik zal niet zeggen dat alles perfect is op die bloemenbedrijven, maar in het algemeen zijn we blij met hun aanwezigheid. Ze zorgen voor veel werkgelegenheid voor onze mensen, het verschaft hen een inkomen. Wij als overheid moeten deze bedrijven in de gaten houden en controleren of ze zich aan alle arbeidsregels houden. Indien iemand een specifieke klacht heeft moet hij zich melden en dan zullen we dat onderzoeken. Het is niet eerlijk om een verkeerd beeld te geven van het hardwerkende Nederlandse bedrijfsleven.   

Over de auteur

Afrika-journalist

Arne Doornebal is Afrika-journalist. 
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief