Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

‘Met boeren naar beter’ is het credo waaronder Agriterra een uitgave gepubliceerd heeft die een goed overzicht biedt van het voorgaande programma ‘De doorbraak van de Agriterra benadering 2004-2006.’

 

Ook heeft Agriterra in 2008 hard gewerkt aan het aanscherpen en verbeteren van de wijze waarop de voortgang van projecten wordt bijgehouden en resultaten inzichtelijk worden gemaakt. Op www.agro-info.net kunnen de projecten waar Agriterra bij betrokken is tot in detail worden gevolgd.

Vanuit Agro-info wordt het jaarlijkse activiteitenverslag gegenereerd. Ook over het jaar 2007 heeft Agriterra weer een Activiteitenverslag opgesteld waarin gerapporteerd wordt over wat er in 2007 is uitgegeven, wat er met dat geld is gedaan en wat de resultaten zijn.

 

De voornaamste lessen die uit het verslag konden trekken zijn dat de uitgaven en het aantal deelnemers in projecten in 2007 achterbleven bij de verwachting zoals die in het programma Boeren tegen Armoede is geformuleerd. Wel zijn er op het platteland meer personen betrokken geweest bij de projecten dan verwacht.

Binnen het programma Boeren tegen Armoede, werkt Agriterra op hoofdthema’s. Gebleken is dat sommige thema’s het afgelopen jaar meer aandacht hebben gekregen dan andere. Nu is dit deels toe te schrijven aan het feit dat Agriterra vraaggestuurd werkt en er op sommige thema’s weinig aanvragen binnenkwamen.

 

De ontwikkeling die de boerenorganisaties met we met de zogenaamde ‘profilings’: een manier om de ontwikkeling van organisaties op bepaalde gebieden te meten. Deze meetmethode is het afgelopen jaar onder de loep genomen. Op basis van deze verbeterde metingen kunnen we boerenorganisaties nog beter begeleiden bij hun ontwikkeling.

De publicatie ‘Agriterra wereldwijd in 2007’ geeft een beknopt overzicht van de bestedingen per land, de jaarrekening en samenstelling van het personeel. 

Zoals gezegd, kijken we natuurlijk ook vast naar de toekomst. Op basis van de lessen die we de afgelopen jaren hebben geleerd, gaan we in 2009 harder werken aan de kwaliteit. Zo gaan we bijvoorbeeld verder onderzoeken wat de impact van ons werk is door het verzamelen van ervaringsverhalen uit het veld.

 

Mocht u naar aanleiding van de bovengenoemde publicaties verder willen bekijken, kunt u deze bestellen of downloaden op: www.agriterra.org/nl/order.

Hier kunt u ook andere publicaties bekijken, zoals ‘Doelgericht doen’: een korte handleiding voor het opzetten van een werkgroep.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief