Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

File written with CompuPic(R) - Photodex Corporation (http://www.photodex.com)'Een kritische analyse van de rol van ngo's is op zijn plaats. Maar daar kunnen we het niet bij laten. Zo hebben onlangs in Zuid-Afrika ngo's én media (niet alle maar toch veel) een essentiële bijdrage geleverd aan het blokkeren van wapenleveranties aan Zimbabwe.
Media en ngo's kunnen elkaar juist versterken in het bevorderen van wat Rajani actief burgerschap noemt. Dat is mogelijk als ngo's media niet louter zien als instrument om hun boodschap te verkondigen, maar als middel om gewone burgers een stem te geven. Dan komen bekwame, vastbesloten en moedige mensen uit de samenleving aan het woord en niet slechts de eigen directeuren of woordvoerders.'
Bart Dijkstra, directeur Free Voice  

'Mijn stelling zou eerder zijn: media kunnen er <i>samen met<i> ngo's voor zorgen dat een onderwerp hoog op de politieke agenda komt. Media vormen geen supermacht – ook daar zijn het mensen die het verschil willen en kunnen maken. Zeker in landen waar geen pluriforme vrije pers is of waar media met moeite het hoofd boven water houden, kunnen ze hun rol als waakhond vaak moeilijk vervullen. Wat ze wél kunnen, is ruimte bieden aan dialoog en debat, burgers en hun organisaties de ruimte geven hun eigen verhalen te vertellen en mee te praten over zaken die hen raken. Dat is essentieel voor ontwikkeling.'
Lem van Eupen, general manager Radio Nederland Training Centre  

'Nieuwe technologie biedt mogelijkheden om betrokkenheid van burgers bij de politiek te plaatsen in een directe interactie. "Media" betekent dan: geen journalist, maar u en ikzelf. Dit biedt nieuwe kansen voor actief burgerschap, waar ngo's inderdaad veel meer gebruik van moeten leren maken. Het brengt ook nieuwe risico's met zich mee: vluchtigheid, de dictatuur van de hype of grootste mond, of het verworden van al die stemmen tot een onoverzichtelijke kakofonie. Ngo's zijn langdurig betrokken, hebben specifieke kennis, institutioneel geheugen en een grotere kans sociale verbanden en vertrouwen te doen hechten. Voor vooruitgang zijn zowel de structuur als het specifieke nodig.'
Peter van Tuijl, directeur European Centre for Conflict Prevention

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief