Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Het LEI rekende samen met het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in opdracht van het ministerie van LNV VS landbouw tractormet een milieukundig en een economisch model verschillende scenario's door van de wereldhandel in agrarische producten, en keek daarbij vooral naar de veehouderij. Ontwikkelt de agrarische wereldeconomie zich verder op de huidige weg, dan groeit de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de agrarische productie.

 

De wereldbevolking zal namelijk groeien, en door hogere inkomens ook de vraag naar melk en vlees. Hiervoor zal vooral in Zuid-Amerika veel bos worden gekapt; opgeslagen CO2 komt dan vrij. Bovendien gaan meer koeien methaan uitboeren, een belangrijk broeikasgas.

 

Transport niet meegerekend
Het LEI rekende ook een scenario door waarbij de agrarische handel in 2015 volledig geliberaliseerd is, dus zonder melkquota, subsidies aan boeren en invoertarieven. In dat scenario groeit de uitstoot van CO2 met 50 procent extra in 2015 en 5 procent meer methaan in 2050.

koe foto CC
Foto: CC

"Liberalisering is dus negatief voor het klimaat," concludeert onderzoeker dr. René Verburg. "En we hebben nog niet eens rekening gehouden met het toegenomen transport van producten."

 

De productie zal zich dan namelijk verplaatsen van Europa en de VS naar Latijns-Amerika en Afrika. Het leidt ook tot meer ontginning van land omdat de productie in het zuiden doorgaans minder intensief is. Een Argentijnse koe produceert minder vlees dan een Nederlandse koe, maar produceert evenveel methaan.

LEI

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief