Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Op 1 december was het weer Wereld Aids Dag en op 3 december was het Internationale dag van mensen met een handicap. Maar het verband tussen hiv/aids en het hebben van een handicap wordt door ontwikkelingsorganisaties en organisaties die zich bezighouden met hiv/aids zelden gelegd. Terwijl mensen met een handicap een verhoogd risico lopen op een hiv-infectie.
Hoe dat kan?
Niet alleen zijn folders over seksuele voorlichting onleesbaar voor blinden, liefst 97 procent van de mensen met een handicap is analfabeet. Nog steeds gaan veel gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden helaas niet naar school of begrijpen ze de informatie niet vanwege een verstandelijk handicap. Daar komt bij dat ziekenhuizen en andere gezondheidscentra vaak ontoegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel.

Artsen en verpleegkundigen denken bovendien vaak dat mensen met een handicap nooit seks hebben en dus geen voorlichting of hiv-test nodig zouden hebben. Vrouwen met een handicap, ten slotte, zijn extra kwetsbaar voor seksueel misbruik vanwege hun afhankelijke positie. Ze zijn drie keer zo vaak slachtoffer van verkrachting, maar aangifte doen is moeilijk als je niet kunt praten of doof bent en de politie je niet serieus neemt.

Omdat weinig mensen zich realiseren dat mensen met een handicap ook risico lopen, komen preventie, zorg en behandeling niet of nauwelijks aan. De meeste organisaties nemen gehandicapten niet als aparte doelgroep mee in hun beleid en programma’s.

Wat moet er gebeuren? Maak preventie, zorg en behandeling toegankelijk voor mensen met een handicap. Zorg dat informatie beschikbaar is in braille, gesproken vorm en beeldmateriaal, aangepast aan het niveau van de lezer. Gebruik drama en cartoons. Maak gezondheidscentra toegankelijk en leer zorgverleners gebarentaal. Seksueel geweld moeten we proberen tegen te gaan, bijvoorbeeld door mensen met een handicap weerbaarheidstraining te geven. Zorgverleners en gemeenschappen moeten voorlichting krijgen om vooroordelen en mythes te ontkrachten en er is meer samenwerking nodig tussen hiv/aidsorganisaties, ontwikkelingsorganisaties en gehandicaptenorganisaties.

Mensen met een handicap moeten als aparte doelgroep in (inter)nationale indicatoren opgenomen worden, zodat we kunnen monitoren of en hoe ze bereikt worden.    

Jessica de Ruijter, advocacymedewerker VSO. VSO is coördinator van de Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD).
Download de folder over dit onderwerp via www.vso.nl

 

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief