Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Nederland wordt in het onderzoek vergeleken met de andere 28 EU lidstaten, en valt over het algemeen in de middenmoot. Hier en daar is er een piek naar beneden of naar boven, zoals bij het vertrouwen in de instanties en de geringe corruptie. Het onderzoek heeft een derde van de SDG-factoren mee kunnen nemen omdat  niet alle gegevens nog bekend zijn.

Bij het onderzoek kwamen verschillende zorgpunten naar boven. Zo scoort Nederland op duurzame voedselproductie erg laag. De biologische landbouw maakt voor maar 2,7% deel uit van de totale landbouw, een percentage dat al is gestegen ten opzichte van afgelopen jaren. 

Biolandbouw

Het aandeel lanbouw waar biologische gewassen op geproduceerd worden is hoger in de meeste EU landen.

Ook draagt de totale Nederlandse landbouw, een zeer intensieve sector, te veel stikstof bij aan het internationale stikstofoverschot. Hieraan gerelateerd is het algemene energieverbruik dat nog steeds te hoog is. De hoeveelheid duurzame energie is wel toegenomen, maar in relatie tot de rest van Europa bungelt Nederland onderaan op de ranglijst (op plekje 26 van de 28). Ook is de vraag naar grondstoffen, de nationale voetdruk, toegenomen. Per inwoner is de uitstoot van CO2 alsnog veel te groot, het is zelfs nog stijgende. Een licht positieve noot is dat de uitstoot van broeikasgassen enigszins is afgenomen.

Ook op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen valt er nog veel te verbeteren. De levensverwachting van de Nederlandse mannen is op Europees niveau gemiddeld, maar die van de vrouwen is een stuk slechter. In 2014 verdienden vrouwen nog 16% minder dan mannen, wat al een verbeterd cijfer is.

Vrouwen in Nederland verdienen 16% minder dan mannen

Nederland zit op dit gebied net onder het EU gemiddelde.

Positief is dat Nederland een van de meest vrije landen is als het gaat om de vrijheid van meningsuiting, terug te zien in de politiek, burgerrechten en persvrijheid. Ook is de scholing goed, al blijft de stijgende lijn uit, en is er een risico dat Nederland op dit gebied in de toekomst kan worden ingehaald. Over het algemeen is de trend positief al blijft de “maar” aanwezig. 

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief