Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

De door Euroconsult te leveren technische assistentie ter waarde van bijna 7 miljoen euro moet bijdragen aan een efficiënter gebruik van water en de distributie ervan, dat weer een positief effect heeft op de armoedebestrijding.

 

Uiteindelijk zal door verbeterde irrigatie en drainage de landbouwproductie in die gebieden stijgen, waardoor de levensstandaard van de plaatselijke bevolking toeneemt. Het zeven jaar durende project omvat institutionele, technische en administratieve hulp op regionaal en lokaal niveau. Ook zullen er projectvoorstellen worden voorbereid voor donorfondsen voor het verkrijgen van additionele financiële middelen. Verder zal het projectteam een inventarisatie maken van de technische problemen in de irrigatiesystemen en zal daar ook innovatieve oplossingen voor aandragen.

 

Euroconsult Mott MacDonald voert dit project samen met haar lokale en internationale partners uit in opdracht van het Egyptische Ministerie van Water en Irrigatie. Dirk Smits, projectdirecteur van Euroconsult Mott MacDonald: "Wij zien ernaar uit Egypte te helpen bij dit prestigieuze project dat in lijn met het Nationale Water Plan 2017 zal worden uitgevoerd. Overeenkomstig de principes hiervan richten we ons op gebruikersparticipatie, duurzaam gebruik van schaarse watervoorraden, de rol van vrouwen in waterbeheersing en een betere samenwerking tussen de overheidsdiensten."

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief