Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

De subsidieregeling voor duurzame energie is niet voldoende om de doelstellingen van het Energie-akkoord te halen. Dat heeft de Algemene rekenkamer becijferd in het rapport ‘Stimulering duurzame energieproductie (SDE+) – haalbaarheid en betaalbaarheid van beleidsdoelen’ dat gisteren verscheen.

De subsidiepot SDE+ is beschikbaar voor de ontwikkeling van onder meer windmolenparken, waterkracht­centrales en biomassavergisters. Het Energie-akkoord gaat er vanuit dat met deze subsidie in 2020 14% duurzame energie opgewekt zal worden en in 2023 16%. Maar: de berekeningen van SDE+ gaan steeds uit van de meest positieve uitkomsten van de gegeven subsidie, stelt de Rekenkamer. Er wordt geen rekening gehouden met vertragingen, technische tegenvallers of beperkte beschikbaarheid van biobrandstof.

Het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen zal volgens de studies van de Rekenkamer vermoedelijk uitkomen op 12,4% in 2020 en op 15,1% in 2023.

Er moet extra subsidie bijkomen als minister Kamp de energiedoelstellingen toch wil halen, stelt het rapport. Bijvoorbeeld 12,8 miljard extra voor windparken op zee of 3,5 miljard extra als de SDE+ regeling ook opengesteld wordt voor energieopwekking in andere landen. Een alternatief is om meer in te zetten op energiebesparing, maar de Rekenkamer vraagt zich af of hiermee voldoende resultaat geboekt kan worden.

Geen maatregelen
Minister Kamp laat in een reactie aan de Rekenkamer weten dat hij niet van plan is om de plannen te wijzigen voordat de afgesproken evaluatie van het Energie-akkoord plaatsvindt in 2016. Volgens de Rekenkamer zal dit te laat zijn om de gestelde doelen nog te halen. De minister zegde wel toe de Tweede Kamer beter te informeren over de voortgang van SDE+. De uitgaven en hoeveel besparing die dit oplevert zijn nu voor de Kamer onduidelijk.

Het Energie-akkoord is een afspraak tussen 40 verschillende partijen, van energieleveranciers tot milieuorganisaties. Als de afspraken moeten worden aangepast – ofwel de doelstellingen omlaag, ofwel de subsidies omhoog – ligt dat zeer gevoelig en zou het gezamenlijke akkoord in gevaar gebracht kunnen worden.

Foto (cc)

Over de auteur

Ellen de Lange schrijft over klimaat en duurzaamheid en was projectleider data bij OneWorld
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief