Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

In de laatste Vice Versa is een kort verslag geplaatst over de Encuentro Latino Europeo, die op 14 en 15 mei in Den Haag en Utrecht is gehouden. Het artikel geeft een partieel en wel bijzonder vertekend beeld van dit evenement, van hetgeen er zich werkelijk heeft afgespeeld, van doelen en inhoud, reikwijdte en impact. Waar het vooral wringt, is dat jullie de eerste dag, in Den Haag, niet aanwezig waren en kennelijk hebben besloten om daar ook niets over te schrijven; niet over de bomvolle Raadszaal van de SER, de enorme opkomst van ondernemers, beleidsambtenaren van diverse ministeries (ook bijvoorbeeld EZ en VROM), politici en vertegenwoordigers van allerlei instellingen en maatschappelijke organisaties; niet over de kwaliteit van de sprekers en panels, niet over de nieuwe brede basis die gelegd wordt onder de betrekkingen tussen Latijns-Amerika en Europa/Nederland, voorbij de benauwende donor-cliëntrelatie; niet over de nieuwe agenda van twee partners en bondgenoten.

Onze inzet was en is juist om nieuwe thema's op de agenda te zetten, nieuwe verbindingen met Latijns-Amerika te bewerkstelligen, ándere mensen en organisaties (dan alleen de traditionele OS-mensen en 'Latijns-Amerika-specialisten') in de Nederlandse samenleving bij Latijns-Amerika te betrekken. Daar zijn we in geslaagd op een wijze die onze én ieders verwachtingen ruimschoots heeft overtroffen. Van allerlei kanten krijgen we niet alleen positieve reacties maar ook de boodschap: ga hier vooral mee door, wij doen mee. Erg jammer dat jullie dat in een paar zure alinea's afdoen. Het uitgebreide verslag van deze bijeenkomst en de follow-up die we in gedachten hebben en waarvan het opzetten van een multisectorale taskforce een belangrijk onderdeel is, kunnen geïnteresseerden vinden op http://www.socires.nl/. En de volgende Encuentro Latino Europeo staat alweer in de steigers: 13 en 14 mei 2008.

Namens de Werkgroep Encuentro Latino Europeo, Cor van Beuningen


Encuentro Latino Europeo is een samenwerkingsverband van SID Society for International Development – Netherlands Chapter, Radio Nederland Wereldomroep, NEDWORC Netwerk van onafhankelijke ontwikkelingsdeskundigen, Universiteit Utrecht, LAFF Latin American Film Festival Utrecht, PLAH Plataforma Latinoamericana en Holanda, CLAT-Nederland, Cordaid, NLABC Netherlands Latin American Business Council, NIMD Netherlands Institute for Multiparty Democracy, EFS Eduardo Frei Stichting en Socires – Samenleving en Verantwoordelijkheid.

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief