Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Bomen hebben een belangrijke invloed op de volksgezondheid. In de VS redden ze jaarlijks 850 levens en vermijden ze 670.000 gevallen van ademhalingsproblemen, berekenden onderzoekers van het Amerikaanse Agentschap voor Bosbeheer.

Door bomen bespaart de VS jaarlijks voor 7 miljard dollar aan gezondheidskosten.
De invloed van een boom op de luchtvervuiling is relatief beperkt: een boom verbetert de luchtkwaliteit met gemiddeld minder dan 1 procent. Toch hebben bomen daarmee al een meetbare invloed op de volksgezondheid, zeggen de onderzoekers. In de studie, die verscheen in Proceedings of the National Academy of Sciences, berekenden ze dat bomen in de VS jaarlijks voor 7 miljard dollar aan gezondheidskosten uitsparen.

Stad
Opvallend is het verschil tussen landelijke gebieden en stadsgebieden: in landelijke gebieden filteren bomen relatief meer vervuiling uit de lucht, maar in stedelijke gebieden is de gezondheidsimpact veel groter. "Wat betreft de impact op de volksgezondheid scoren bomen in stedelijke omgevingen veel hoger dan bomen op het platteland, door hun nabijheid tot de mens", zegt Dave Nowak, een van de onderzoekers. "We stelden vast dat, over het algemeen, een dichtere begroeiing ook tot meer afname van vervuiling leidt, en dat die op haar beurt leidt tot positieve effecten op de volksgezondheid."

Doordat bomen stoffen uit de lucht filteren vermindert de kans op longziekten, hart-en vaataandoeningen en neurologische problemen.

De studie concentreerde zich op vier stoffen waarvan de Amerikaanse milieudienst EPA heeft vastgesteld dat ze schadelijk zijn: stikstofoxide, ozon, zwaveloxide en fijn stof. Door die stoffen uit de lucht te filteren, verminderen de bomen de kans op longziekten, hart- en vaataandoeningen en neurologische problemen. Een onderzoek in 2005 in de VS schatte het aantal vroegtijdige overlijdens door fijn stof op 130.000 per jaar en door ozon op 4.700.

Misdaad
Eerder onderzoek toonde al aan dat er minder misdaad voorkomt in stadsdelen met meer bomen. Onderzoekers van de Universiteit van Vermont bestudeerden de misdaadcijfers in de stad Baltimore en legden die naast hogeresolutiebeelden van het bladerdak in en rond de stad. Ze stelden vast dat er minder diefstallen, inbraken, overvallen en schietpartijen plaatsvonden naarmate er meer bomen stonden. Tien procent meer bomen kwam overeen met 12 procent minder misdaad. Staan de bomen op het openbare domein, dan is het effect nog groter.

Afbeelding: Drew Bandy

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief