Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Wat staat er op de agenda in Poznan?

 

"In Polen moet er een voorzet komen voor afspraken over het klimaat die volgend jaar december in Kopenhagen moeten worden gemaakt. Er moet dan een nieuw mondiaal klimaatakkoord worden gesloten als opvolger van het Kyoto-protocol. Voordat dat zover is moeten in Polen een kleine 200 landen het op grote lijnen eens worden."

 

unknown
Donald Pols, Foto: WNF

Hoe krijg je bijna 200 neuzen op een rij?

 

"Dat gaat een hele kluif worden. Er zijn wezenlijke verschillen. Het wordt vooral belangrijk om de groep van ontwikkelingslanden over de streep te trekken. Kleine ontwikkelingslanden zeggen terecht dat rijke landen verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van broeikasgassen terwijl zij de gevolgen van klimaatverandering het meest op hun bord krijgen. Rijke landen wijzen er op hun beurt weer op dat ontwikkelingslanden, met name China, India en Brazilië, verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de wereldwijde groei in de uitstoot van CO2. Die wezenlijke kloof moet overbrugd worden."

 

Hoe overbrug je die kloof?

 

"Rijke landen moeten niet alleen maar tegen de arme landen zeggen dat zij verantwoordelijk zijn voor de grootste groei in de uitstoot maar juist tegen die landen zeggen dat ze ze als partners zien. Dat doe je onder andere door hen te helpen met het terugdringen van CO2, bijvoorbeeld door het behoud van hun bossen. Beloon landen als Indonesië en Brazilië voor het laten staan van hun tropisch regenwoud in plaats van het te laten kappen voor het verbouwen van oliepalmen of soja. Assisteer landen bij het opschonen van hun oude, vervuilende industrie en help ze met de opvang van de gevolgen van de klimaatverandering door bijvoorbeeld het kweken van droogtebestendige gewassen."

 

Is het eigenlijk niet raar dat ontwikkelingslanden over een kam worden geschoren? China, India en Brazilië zijn toch wat uitstoot betreft niet te vergelijken met Benin, Togo of Tsjaad?

 

"Kleine ontwikkelingslanden nemen inderdaad maar iets van 2 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen voor hun rekening, maar wij kunnen niet voor ze besluiten dat ze niet langer met India, China en Brazilië moeten optrekken. Je ziet wel dat kleine ontwikkelingslanden zich steeds meer realiseren dat zij een eigen agenda hebben. Dat 53 Afrikaanse landen onlangs hebben besloten om in Polen gezamenlijk op te treden is een eerste belangrijke stap."

 

Hoe gaan we het partnerschap dat jij voorstelt, betalen?

 

"Nederland wil op de klimaatconferentie in Poznan afspraken maken over de financiering van het internationale klimaatbeleid. Wij stellen voor dat het Westen arme landen financieel en met technologie steunt. Dat kan alleen onder twee voorwaarden. Er zullen in Poznan minimumbedragen moeten worden afgesproken. Het maakt nogal veel verschil of je het over 10 miljoen dollar hebt of over 10.000 miljoen dollar. Naar schatting is er jaarlijks in totaal 133 miljard dollar nodig om klimaatverandering aan te pakken. De andere voorwaarde is dat ontwikkelingslanden aangeven dat ze hun uitstoot zullen verlagen."

 

45740

Pols: "Geef arme landen geld voor het
laten staan van hun tropisch regenwoud."
Foto: WNF

Dat gaat om een hoop geld. Kan de kredietcrisis geen roet in het eten gooien?

 

"Het zou voor sommige landen een argument kunnen zijn om dwars te liggen. Maar laten we wel wezen de kredietcrisis is een probleem dat vooral nu speelt, terwijl klimaatverandering een structureel probleem is waar we in de loop van de komende jaren steeds meer mee zullen worden geconfronteerd. Een kortetermijn probleem zou dus geen obstakel mogen zijn."

 

Wat kunnen nog meer obstakels zijn voor het slagen van de top?

 

"De Europese Unie komt momenteel niet met concrete voorstellen en dat is jammer want het slagen van zo’n top staat of valt met de bereidwilligheid van de gesprekspartners om met elkaar te praten. Het kan zijn dat de EU afwacht waarmee de Verenigde Staten over de brug komen. Maar het kan ook zijn dat landen met nog veel oude industrie zoals Polen en Italië, de boel binnen de EU ophouden omdat zij extra geld willen om hun industrie te vergroenen. Wat dat betreft is het een voordeel dat de top in Polen is. Als goed gastheer heeft Polen de verantwoordelijkheid om de conferentie tot een goed einde te brengen."

 

Zie je ook positieve signalen?

 

"Jazeker. Barack Obama bijvoorbeeld. Hij staat weliswaar nog niet aan het roer in de VS, maar hij heeft al aangekondigd dat hij de uitstoot van de VS wil terugbrengen naar het niveau van 1990. Dat is weliswaar nog steeds te hoog, maar wel een teken dat Amerika zijn verantwoordelijkheid voor het klimaatprobleem wil nemen. Daarnaast heeft China vorige maand een ambitieus plan aangekondigd om de CO2-uitstoot aan te pakken."

 

Dat klinkt goed, China en de VS waren toch altijd de grootste dwarsliggers als het gaat om afspraken over de reductie van broeikasgassen?

 

"Ik ben dan ook voorzichtig positief. Een andere reden om dat te zijn is dat door de kredietcrisis het ingrijpen van de overheid in de economie niet langer taboe is. Voor het op poten zetten van een financiële architectuur om de klimaatverandering aan te pakken is overheidsingrijpen immers noodzakelijk."

 

Beloften over ontwikkelingshulp worden door veel rijke landen vaak niet nagekomen. Ben je niet bang dat ze straks ook niet thuis zullen geven als het om klimaathulp gaat?

 

"Er is een groot verschil met ontwikkelingssamenwerking. Als wij dat niet betalen dan zullen wij daar zelf niet zo snel de gevolgen van ervaren. Maar als we er niet voor zorgen dat we geld vrijmaken voor het klimaatprobleem, dan zullen we daar hier ook de gevolgen van merken, zoals het stijgen van de zeespiegel. En als je te lang wacht om het probleem aan te pakken, kunnen de kosten alleen maar oplopen. De Britse overheid heeft berekend dat het 5 tot 20 procent goedkoper is om nu in actie te komen dan later."

Over de auteur

Marianne Wilschut is een Nederlandse journalist. Ze schrijft onder andere voor Trouw en OneWorld.
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief