Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Het CBF-Keur voor goede doelen is een blijk van betrouwbaarheid dat sinds 1996 door het CBF verstrekt wordt. Momenteel mogen 262 instellingen het CBF-Keur voeren. Om dit keur te verkrijgen, is Agriterra op vijf gebieden doorgelicht: bestuur, beleid, fondsenwerving en voorlichting, bestedingen en verslaggeving. Deze criteria houden onder andere in dat van de baten uit eigen fondsenwerving maximaal 25% aan kosten voor de eigen fondswerving besteed mag worden. Ook moet elke CBF-gekeurde organisatie volgens dezelfde regels het jaarverslag opstellen voor een helder inzicht in de financiële gegevens.

 

Het keurmerk is voor een termijn van vijf jaar verleend, maar het CBF zal Agriterra jaarlijks toetsen om te bepalen of ze nog aan alle criteria voldoet. Na deze vijf jaar, moet Agriterra een aanvraag indienen voor een herbeoordeling om het CBF-Keur te behouden.

 

Sinds eind 2005 is Agriterra al ISO-gecertificeerd. Dit kwaliteitscertificaat is vooralsnog aan elf Nederlandse ontwikkelingsorganisaties toegekend. "Nu we het CBF-Keurmerk dragen, kunnen we niet alleen laten zien dat we onze processen en procedures op orde hebben, maar ook dat we verantwoord met werving en besteding van fondsen omgaan", aldus Kees Blokland, directeur van Agriterra.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief