Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Je hebt geïnvesteerd in een mooi project en nu wil je het aan je lokale partner overlaten. Het moment is aangebroken dat je terugtrekt en stopt met financieren. Hoe zorg je ervoor dat het project duurzaam blijft? Op de jaarlijkse Partindag voor particuliere initiatieven gaf Stichting Wilde Ganzen hier een workshop over. De belangrijkste les? Werk van begin af aan naar je afscheid toe.

1. Creëer lokaal eigenaarschap
Je partnerorganisatie kent de omgeving en de behoefte van de doelgroep als geen ander. Als je partner de verantwoordelijkheid neemt voor het project en zelf initiatieven ontplooit om het verder te ontwikkelen, krijgt het meer fundament. Het heeft de meeste kans van slagen om duurzaam te zijn wanneer er lokaal eigenaarschap is ontstaan. Dit moet soms een beetje groeien. Uiteraard kun je je partner ondersteunen met advies en kennis.

2. Wees duidelijk over de duur van jullie (financiële) relatie
Het lijkt misschien vreemd om vanaf het begin te zeggen dat je de partner op een gegeven moment weer wilt loslaten, maar het schept duidelijkheid en een evenwichtige relatie. Zo creëer je geen valse hoop en werk je samen aan zelfstandigheid. Wanneer je het gesprek hierover op een later moment aangaat, kan dat het lastig maken. Praat erover in een open sfeer en het liefst wanneer je elkaar persoonlijk ziet. Het einde van een financiële relatie betekent niet automatisch het einde van de hele relatie. Je kunt vrienden en/of adviseur blijven!

3. Zorg ervoor dat jullie ambities overeenkomen
Wat is de ambitie van je partnerorganisatie en wat is de ambitie van jouw stichting? Komen die overeen? Het is belangrijk dat jullie met elkaar  bepalen wat precies de grootte en bereik is van het project en van vervolgprojecten. Zo zorg je dat de projecten en de financiering ervan  voor beide partijen behapbaar blijven.

4. Investeer in de capaciteit van je partnerorganisatie
Wat heeft jouw partnerorganisatie nodig om zelfstandig te worden en de projecten een goed vervolg te kunnen geven? Hoe kun je ze daarbij ondersteunen? Je kunt bijvoorbeeld investeren in organisatorische capaciteiten, zoals de administratie onderhouden en projectvoorstellen schrijven. Ook kun je in fondsenwervende capaciteiten investeren, zoals de website verbeteren en een fondsenwervingsplan maken. Je kunt zelf advies en coaching geven of die lokaal inkopen. Bekijk met elkaar waar de capaciteit vergroot kan worden. 

5. Financier geen terugkerende kosten vanuit Nederland
Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, want niets werft zo makkelijk geld als concrete kosten: voedsel voor patiënten of schoolmateriaal voor kinderen. Toch kun je beter in een vroeg stadium bedenken hoe je zulke kosten kunt afbouwen en die zoveel mogelijk lokaal laat financieren. Als je aan bepaalde (bouw)voorwaarden voldoet, betaalt de overheid misschien wel de salarissen van docenten of van medisch personeel.

6. Onderzoek manieren om lokaal fondsen te werven
Welke mogelijkheden zie je om lokaal fondsen te werven? Welke contacten en ingangen heeft je partnerorganisatie? Hoe kan een doelgroep zelf bijdragen? Is er een regionaal of lokaal bedrijf dat affiniteit heeft met het project? Zijn daar ingangen? Welke bijdrage kun je aan de middenklasse vragen en hoe pak je zoiets aan? Kun je fondsenwervende evenementen opzetten? Op http://www.changethegameacademy.org/inspiring-cases staan ruim 50 voorbeelden van lokale fondsenwervende acties die duidelijk maken dat er vaak veel meer mogelijk is dan je denkt!

7. Zorg dat je partnerorganisatie de juiste contacten heeft 
Samen kun je vele deuren openen! Maak een lokale overheid enthousiast over jullie project en nodig bestuurders uit bij een opening van de school of kliniek. Stimuleer dat je partnerorganisatie relaties aangaat met relevante partijen (overheid, bedrijven) en het contact daarmee goed onderhoudt. Zo is je partner op de hoogte van de beleidsplannen van de overheid en kan die makkelijker aanspraak maken op bepaalde faciliteiten. Zorg er ook voor dat je partnerorganisatie lid is van een platform of netwerk dat de rechten van organisaties behartigt, zoals een onderwijsbond of een netwerk van gezondheidszorgorganisaties.

Succes!

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief