Het Human Development Report 2014 is uit. UNDP ziet een ‘vertraagde groei’.

HDR 2014Het goede nieuws uit ontwikkelingslanden: de groei in sociale ontwikkeling, zoals die in gezondheidszorg, neemt toe. Minder positief is dat die groei aan het vertragen is. Dat blijkt uit het Human Development Report dat eind juli werd uitgebracht door het United Nations Development Programme (UNDP).
De Millenniumdoelen ten spijt, nog steeds leven 1,2 miljard mensen van minder dan 1,25 dollar per dag en 2,7 miljard moeten het doen met minder dan 2,5 dollar per dag. Tegelijkertijd heeft 80 procent een gebrek aan sociale bescherming.

Om die reden lijkt het UNDP haar doelstellingen wat aan te passen: niet alleen het verminderen van de armoede is een prioriteit, erbij komt dat mensen die het iets beter hebben gekregen niet opnieuw in extreme armoede mogen terugvallen. Door dreigingen zoals de financiële crisis, schommelingen in voedselprijzen, natuurlijke rampen en gewelddadige conflicten zijn vooral arme mensen extra kwetsbaar geworden, wat een ernstige belemmering is voor ontwikkeling.
Sociale bescherming als aanvullende doelstelling? Op dit moment heeft de meerderheid van de wereldbevolking geen pensioen of een werkloosheidsverzekering. Het verstrekken van elementaire sociale uitkeringen aan de armen in de wereld zou minder dan twee procent van het wereldwijde bbp kosten, aldus het rapport.

Bewuster geworden door dit artikel?

Onze journalistiek is toegankelijk voor iedereen en dat willen we zo houden. Met een kleine bijdrage help jij ons anderen ook bewust te maken. Alvast bedankt!

Ja, ik doe graag een eenmalige donatie!
Hoeveel wil je doneren?

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief