Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Veel partijen willen de bezuinigingen van Rutte II op ontwikkelingssamenwerking terugdraaien. De belangrijkste reden  is dat hulp migratie naar Europa zou tegengaan. Dit blijkt uit een onderzoek van Kaleidos Research naar de verkiezingsprogramma’s van de acht grootste Nederlandse politieke partijen.

Meer geld naar ontwikkelingssamenwerking
D66, GroenLinks, ChristenUnie, CDA en coalitiepartner PvdA willen korte metten maken met de grootschalige bezuinigingen van de afgelopen jaren. Niet alleen moet het budget omhoog, ook de internationale norm van 0.7% van het Bruto Nationaal Product (BNP) moet weer het uitgangspunt worden. GroenLinks doet hier nog een schepje bovenop en wil 1% van het BNP reserveren voor ontwikkelingssamenwerking. Alleen de VVD en de PVV houden hun poot stijf: zij pleiten juist voor een verdere verlaging van het ontwikkelingsbudget. De VVD wil dit bereiken door middel van een efficiëntieslag. De PVV gaat een stap verder: er moet volgens de partij helemaal geen geld naar ontwikkelingssamenwerking. 

Voorkomen is beter dan genezen, is de gedachte.

Vrede & veiligheid staan centraal
De argumentatie voor budgetverhoging is dat ontwikkelingssamenwerking migratie kan tegengaan. Voorkomen is beter dan genezen, is de gedachte. Door mensen een perspectief te bieden in eigen land, ontneem je de noodzaak om elders op de wereld kansen te zoeken. Echter, de link tussen ontwikkelingssamenwerking en migratie is helemaal niet zo eenduidig. Paradoxaal genoeg leidt economische groei in eerste instantie juist tot méér migratie. Daarnaast gaat het vandaag de dag in veel gevallen om gedwongen migratie als gevolg van onveiligheid in conflictgebieden als Syrië. Het is niet aangetoond dat ontwikkelingssamenwerking conflicten als deze kan oplossen of zelfs kan voorkomen.

Duurzame ontwikkeling is meer dan economische groei

Duurzaamheid
Naast het thema vrede en veiligheid krijgt ook duurzaamheid veel aandacht. In nagenoeg alle verkiezingsprogramma’s komen thema’s als voedselzekerheid, klimaatverandering en schone energie aan bod. Veel partijen onderstrepen de noodzaak van een integrale benadering van ontwikkeling. Deze visie sluit aan bij de huidige tijdgeest – vormgegeven in de  Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN – waarin duurzame ontwikkeling meer is dan alleen economische groei. Internationale samenwerking omvat naast ontwikkeling en veiligheid ook zaken als klimaat, natuur en handel. Bij dat laatste is het volgens veel partijprogramma’s van belang dat deze handel eerlijk is. Handelsbarrières moeten worden weggenomen en belastingfraude moet worden tegengegaan.

Bovengenoemd onderzoek komt uit het rapport: ‘Voorbij de stemmingmakerij? Ontwikkelingssamenwerking in de verkiezingsprogramma’s’ van Kaleidos Research. Op maandag 6 februari vond een debat plaats met de woordvoerders ontwikkelingssamenwerking van vijf grote partijen in De Balie in Amsterdam. Gemist? Het debat is via deze link te bekijken. 

Over de auteur

Evelien Boonstoppel onderzoekt wat Nederlanders vinden en weten over  internationale vraagstukken en duurzame …
Bezoek auteurspagina

Over de auteur

Christine Carabain is onderzoeker bij het NCDO, het centrum voor mondiaal burgerschap. Ze is gespecialiseerd in de methodologie van het …
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief